• Det kom mye snø i helga. Mange klager over manglende brøyting.
    FOTO: May Nordsveen

Elverum: Det er ingenting innbyggerne i Elverum klager så mye over som mangel på snøbrøyting og strøing. Også etter snøfallet i helga er det mange som spør hvorfor brøytebilen ikke kommer der de bor. Selv om store snøfall som regel er varslet mange dager i forvegen, virker det som om snøen kommer overraskende på oss hvert eneste år.

prioriteringer

Brøytemannskapene i Elverum kommune har en prioriteringsliste å gå ut ifra ved store snøfall. I all hovedsak går det ut på at hovedveger og viktige kryss prioriteres først - og boliggater sist. Du kan se listen under.

  • 1 prio: Gang- og sykkelveger ved 5 centimeter snø, hovedveger med kollektivtrafikk, sentrumsnære fortau, plasser og torv, bratte bakker og skumle kryss
  • 2 prio: Øvrige gang- og sykkelveger ved 5 centimeter snø, samleveger ved 10 centimeter snø.
  • 3 prio: Boliggater ved 10 centimeter snø.

I tillegg har du som huseier et ansvar om eiendommen din grenser mot offentlig veg. Du plikter blant annet å rydde fortauet utenfor for snø og is. Eventuelle takras skal også fjernes. Du plikter også å strø fortauet utenfor eiendommen om den grenser mot gata.

Mye å brøyte

I følge Elverum kommune tar opp mot ni timer og brøyte ett område. I Leiret alene er det sju slike områder. I tillegg har kommunen 15 kontraktører på bygdevegene. Tilslutt noen huskeregler før neste store snøfall:

  • Ikke parker biler, hengere eller ligende utenfor gjerdet jamfør politivedtektene for Elverum.
  • Det er ikke tillatt å måke snø fra en eiendom og ut i vegbanen.
  • Du må passe på at du har hekker og gjerder som tåler snøtrykket. De erstattes generelt ikke.
  • Du må fjerne greiner og busker på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.