ELVERUM: Tingretten brukte to og en halv uke til hovedforhandlinger etter at seks menn fra Elverum (5) og Engerdal (1) ble tiltalt for ulovlig ulvejakt, eller medvirkning til fellingsforsøk. Rettssaken startet 2. mars og ble ikke avsluttet før 17. mars.

påstand om fengsel  

Aktor, førstestatsadvokat Tarjei Istad la ned straffepåstand med fengselsstraffer for samtlige, med rettighetstap i inntil fem år. For en 48 år gammel mann er Økokrims påstand fengsel i to år og tap av retten til å jakte i hele fem år. Samtlige seks menn er tiltalt for deltagelse i eller medvirkning til et ulovlig fellingsforsøk i Bjørnåsen 15. februar i fjor. 48-åringen, som Økokrim karakteriserer som hovedtiltalt, er også for å ha skutt en ulv på åte under revejakt på Åsta 14. mars. I tillegg kommer tiltalepunkt om uforsvarlig våpenoppbevaring. I tillegg til tiltalte om å ha forsøkt å ta livet en  truet dyreart, er også de seks mennene tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, fordi Økokrim mener det dreiede seg om en organisert jakt og at de tiltalte dermed anses som en organisert kriminell gruppe.

tap av jaktrett

En 43 år gammel mann fra Elverum, som Økokrim mener avfyrte flere skudd mot tre ulver under det mislykkete fellingsforsøket i Bjørnåsen, har fått en straffepåstand med fengsel i ett år og seks måneder.

For to andre elverumsinger er påstanden fengsel i ett år og tre måneder, mens det for en 36 år gammel mann, også fra Elverum, er påstand om seks måneders fengsel. En 45-åring fra Engerdal har fått en straffpåstand på fengsel i 10 måneder og tap av jaktrett i tre år. Engerdølen var tiltalt for å ha forsøkt skaffe hund til den påståtte, ulovlige ulvejakta 15. februar.

Fakta
  • 12 menn fra  Sør-Østerdal ble i april i fjor siktet for medvirkning til ulovlig ulvejakt. Siktelsen ble senere frafalt for seks av mennene.
  • Seks av de siktede ble tiltalt for ulovlig ulvejakt, også etter den såkalte mafiaparagrafen.