Sør-Østerdal: Mannens sønn skal ifølge dommen ikke ha vært mer enn åtte år da overgrepene startet. Retten finner det bevist at han har forgrepet seg på sønnen gjentatte ganger, ofte flere ganger i uken. Det er minst snakk om mange titalls overgrep, mener retten.

Overgrepene er av særdeles grov karakter. Mannen er også dømt for gjentatte overgrep mot sønnens halvbror som var på besøk noen ganger. Dette er ikke av like voldsomt omfang, men likevel finne retten det bevist at overgrepene må ha skjedd 10–20 ganger. Familien har flyttet rundt i distriktet,og overgrepene skal ha funnet sted alle stedene de har bodd. Mannen haddeomsorgen for sønnen.

Tilbød alkohol

Faren har ifølge dommen tilbudt guttene alkohol, tobakk og fine ting for å utføre seksuelle tjenester, både på ham og på hverandre. Han skal også har skjenket sønnen så full at han ikke klarte å gjøre motstand mot de seksuelle overgrepene. Han skal ha truet dem til å ikke si noe, og guttene skalha vært veldig redd for den nå domfelte mannen. Han skal ha fotfulgt guttene over alt i frykt for at de skulle sladre. Selv har han forklart i retten at han ikke har utført overgrep på noen av guttene og at det bare er noe de sier fordi moren har satt dem opp mot ham og vil ha omsorgsretten. Han mener de har oppkonstruert beskyldningene fordi de har hødde hørt så mye hos sin mor omovergrep og pornosurfing.

Retten mener imidlertid ikke at så unge gutter kan klare å konstruere noe i så detalj og beskrive overgrep på den måten uten at de virkelig var utsatt for det. Tingretten har ikke festet lit til noe av det mannen har forklart, og blir støttet av barnevern og fagpersonale som forteller om to gutter som har virket svært traumatisert av mannens behandling av dem.

Barnevernet fikk en bekymringsmelding fra PPT allerede våren 2009, men saken ble avsluttet da familien flyttet.

Fortalte til tante

Saken ble oppdaget da halvbroren fortalte en tante om hva som foregikk i huset. Det var sommeren 2013. Mannen ble da etterhvert ilagt besøksforbud mot guttene men har oppsøkt sønnen både på martn, ute på ski og via Facebook.

Guttene våget ikke si noe fordi de synes det var flaut og var redde for hva som kunne skje hvis de sa noe.

Betale erstatning

Retten mener at mannen på det groveste har misbrukt tilliten de to guttene har hatt til han og beskriver forholdene som at det «nærmest virker som at tiltalte har hatt sin egen sønn som elsker». Store deler av barndommen har vært preget av overgrepene.

Mannen forbys å ha kontakt med sønnen i tre år, og må betale 350.000 kroner i erstatning til sønnen samt 250.000 kroner i oppreisningserstatning til den andre gutten.