ELVERUM/TRYSIL: Sør-Østerdal tingrett har dømt tryslingen til sju måneders fengsel, med fradrag av tre dager i varetekt. I tillegg er mannen fradømt retten til å drive jakt og fangst for en periode på fem år. Han er også dømt for en periode på fem år til å forbys alle aktiviteter forbundet med å trene, føre eller bruke hund under jakt.

Mannen dømmes også til å tåle inndragning til fordel for statskassen av et Canon Legeria filmkamera, en kongeørn og åtte patroner.

På toppen av det hele kommer 10.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

Overtredelse og frifinnelse

Dommen omfatter en overtredelse av naturmangfoldsloven, to overtredelser av dyrevelferdsloven, seks overtredelser av viltloven, en overtredelse av hundeloven og to overtredelser av våpenloven.

Tryslingen ble også frifunnet for to overtredelsen av naturmangfoldsloven, en overtredelse av dyrevelferdsloven, en overtredelse av viltloven og en overtredelse av hundeloven.

Ulvesaken mot han henlagt

I rettsdokumentene står det at mannen i januar 2014 fikk status som mistenkt i den såkalte «Ulvesaken». Som en følge av dette fikk Økokrim tilgang til kommunikasjonskontroll ved telefonavlytting etter kjennelse i Oslo tingrett.

Under Økokrims koordinerte politiaksjonen 8. april 2014 ble mannen pågrepet som en av mange, og det ble gjort en rekke beslag i tiltaltes bil og bopel. Han ble dimittert 10. april 2014, og saken mot han i forbindelse med ulvesaken ble senere henlagt.

Denne saken har sitt utspring i informasjon hentet i forbindelse med «Ulvesaken», og regnes som overskuddsinformasjon for politiet.

Den dømte tryslingen beskrives som en ivrig og dyktig jeger, samt en kompetent hundefører. Han har tidligere også vært instruktør ved revejaktkurs.

Dømt for bjørnefelling

Mannen ble også 12. november i 2009 dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for overtredelse av viltloven og våpenloven for ulovlig felling av bjørn i Trysil. Han ble da også idømt tap av retten til å drive jakt og fangst i tre år.