Elverum: Blant annet blir det dyrere å gå på kino. I rådmannens forslag til gebyrregulativ for 2016 økes kinobillettene fra 80 til 85 kroner for alle, og for 3D-filmer fra 100 til 105 kroner.

I svømmehallen økes voksenbillett fra 70 til 75 kroner, mens en barnebillett holdes uendret på 30 kroner. Et årskort for voksne øker fra 1.890 kroner til 2.030 kroner. For trening vil det koste klubber og idrettslag 350 kroner timen, mot i dag 330 kroner.

Barnehager

Heldagsplass i kommunale barnehager øker fra 2.580 til 2.660 kroner per måned. Dagpass med betaling for enkeltdager øker fra 250 til 260 kroner. Matpenger øker med 10 kroner til 280 kroner per måned. Søskenmoderasjon gis med 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre. Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehager ble innført i år. Husholdninger med lavere inntekt enn 473.000 kroner kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdning skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I tillegg skal husholdninger med lavere inntekter enn 405.000 kroner ha gratis kjernetid (20 timer per uke) når barn er fire-fem år.

Ingen økning

På noen områder blir det ikke gebyrøkning i det hele tatt, som i kulturskolen. Semesteravgiften for eneundervisning forblir uendret på 1.600 kroner, det samme med gruppeundervisningen på 1.300 kroner. Instrumentleie øker derimot fra 300 til 400 kroner per semester.

Salgs- og skjenkebevillinger får heller ingen gebyrøkning. En skjenkebevilling for en enkeltanledning koster fortsatt 1.000 kroner.

Vann og kloakk

Elverum har et relativt lavt nivå på kommunale avgifter. De forblir fortsatt lave. Det er ikke lagt opp til noen gebyrøkning for verken vann eller kloakk.

For leie av kommunal parkeringsplass, gategrunn og torg blir det en prisøkning. Som eksempel vil det koste 5.170 kroner dagen å leie Folkvangtomgta, mot 5.000 i år. Leie av gategrunn vil koste 5.350 kroner kvartalet per dag.