Elverum/Trysil: Trysil og Engerdal har de høyeste kommunale gebyrene i hele Hedmark. Elverum har de laveste. I Elverum er gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing drøye 9.000 kroner i år. I Trysil og Engerdal er de nesten 18.000 kroner, nesten det dobbelte. Slikt bør det bli misunnelse av.

Det har vært atskillig halloi rundt kommuneøkonomien i Elverum det siste året. I all turbulensen blant folkets valgte har ordfører Erik Hanstad og Høyre mer eller mindre blitt politisk halshogd for at de i sin frimodighet og iver i stemmesanking under valgkampen for fire år siden lovte reduksjon i eiendomsskatten, sågar på sikt helt bortfall av det som er blitt hevdet å være en belastende og usolidarisk skatt.

lite å klage over

Vi har nærmest fått et inntrykk av at fire år med blått styre i stedet har sendt eiendomsskatten til himmelens, på grensen til økonomisk ruin for kommunens boligeiere. Så er det ikke. Også i eiendomsskatt har Elverum fint lite å klage over, om noen skulle finne på å gjøre det. Takket være et behagelig lavt skattegrunnlag med bunnfradrag på 300.000 kroner og reduksjonsfaktor på 25 prosent, betales det for en 120 kvadratmeter stor enebolig med ett mål tomt i Elverum sentrum i år ikke mer enn 3.477 kroner. Vi sier «ikke mer», fordi det er kommuner i nært omland som har langt kraftigere beskatning.

En oversikt HA presenterte i forrige uke viser at Hamar for tilsvarende boligstørrelse krever inn 7.350 kroner i eiendomsskatt, Ringsaker 6.300 kroner. Om eiendomsskatten i Elverum fortsatt blir såpass lav etter høstens kommunevalg, er en annen skål.

Mye kan sies om eiendomsskatt, men det virker som at kommuner flest ikke klarer seg uten. 355 av Norges 428 kommuner skriver ut eiendomsskatt i år. Det er 14 flere enn i 2014. Til sammen tar de 355 kommunene inn 9,6 milliarder kroner i i slik skatt. Ikke så rart at ingen kommuner det siste året har gått bort fra eiendomsskatt.

avgiftsvinner

Trysil kommune hanker i år inn 24,5 millioner kroner i eiendomsskatt. Ingen dumme penger for en kommune som baler med befolkningsnedgang og en kommunegjeld på 570 millioner kroner.

I gjennomsnitt betaler en eneboligeier nær et kommunesenter omkring 3.500 kroner i eiendomsskatt i år. Høyeste rapporterte skattebeløp er 8.400 kroner, laveste 480 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er aldri dumt at noen har det verre enn oss selv. Om ikke annet er statistikker og sammenligninger god lektyre så sant det går vår veg. Det gjør det så absolutt for Elverum. Der er det den reneste avgiftsfesten. For den tenkte boligen på 120 kvadratmeter betaler huseieren i Elverum 12.588 kroner i eiendomsskatt og kommunale avgifter. I Hamar er beløpet 17.566 kroner, i Ringsaker hele 18.702 kroner. Elverums nabo i vest, Løten krever inn 14.299 kroner i samme skatt og avgifter.

langt igjen

Det er særlig lave gebyrer for vann og avløp som gjør Elverum til kommunal avgiftsvinner i Hedmark, og Trysil til tilsvarende taper. For den 120 kvadratmeter store boligen er vanngebyret i Elverum lave 2.240 kroner, mens det i Trysil er 8.549 kroner. Avløpsgebyret i Elverum er 3.379 kroner, i Trysil 6.029 kroner.

Trysil rangerer med et vanngebyr på 8.549 kroner faktisk så høyt som på sjetteplass i vannavgift blant landets kommuner. Sola er billigst med 1.320 kroner.

Om det kan være noen trøst, så har avgiftstrykket gått ned i Trysil i år. I 2014 var Trysil på andreplass i samlet gebyr med 19.683 kroner. I år er det i underkant av 2.000 kroner lavere. I 2014 lå Engerdal på sjetteplass med 18.613 kroner. I år har de kommunale avgiftene sunket til 17.894 kroner.

Likevel, det er langt igjen til Elverum-nivå.