Elverum: I dag la helseminister Bent Høie (H) la fram regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan der de mest sentrale punktene er oppgavefordelingen mellom sykehusene.

kan miste tilbud

I planen er det laget to ulike scenarioer for hvordan organiseringen ved de minste sykehusene kan bli. I ett av scenarioene ser man for seg at de sykehusene som skal ha akuttilbud, også må ha døgnkontinuerlig beredskap innen både indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Dermed vil sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord, Odda, Flekkefjord, Lærdal, Nordfjord, Kongsberg og Elverum måtte legge ned akuttfunksjonen i indremedisin og dermed miste alle akuttfunksjoner. Det vil i så fall bety omstillinger av fødetilbudet.  

Den endelige avgjørelsen skal tas etter at det er laget utviklingsplaner i helseforetakene der ett felles akuttsykehus i Mjøs-området er blant alternativene.

alternativ 1

I det ene scenarioet foreslås det at sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord består som akuttsykehus, med akuttfunksjoner innen indremedisin, men ikke innen generell kirurgi.

Helseministeren understreker at dette ikke er en konklusjon, men et scenario som skal vurderes. Spørsmål som dreier seg om blant annet transport, geografisk tilgjengelighet og lignende, må besvares for hvert enkelt sykehus før det tas noen avgjørelser.