Elverum/Trysil: Ikke til forkleinelse for andre kommuner i elgfylket Hedmark, men Elverum og Trysil er elghodet foran. Elverum har vært det lenge, den største elgkommunen, Trysil har skjønt det og ser mulighetene.

I dag åpner De nordiske jakt- og fiskedager ved Norsk Skogmuseum i Elverum, for imponerende 53. gang. Selv om dette er et mangslungent arrangement med stor spennvidde innen jakt og fiske, har storviltet i alle år hatt en sentral plass. I slutten av måneden arrangeres Norsk elgfestival for andre gang i Trysil. Trysilvassdragets skogeierlag har både ambisjoner og visjoner i elg.

Elgen som ressurs, interesse og forvaltningsobjekt står i en særstilling. I jaktåret 2014/2015 ble det felt 33.200 elger i Norge. Fellingstillatelsen var på 43.400 dyr, slik at fellingsprosenten ble på 77 prosent. Det drives elgjakt i 330 av landets 428 kommuner. Elgen som jaktobjekt er uovertruffen. Det er 61.300 elgjeger her i lander.

Ulv

Hedmark er det største elgfylket, både i fellingstillatelser og antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 7.700 elg i fylket vårt siste jaktsesong. Det er drøyt 800 færre enn jaktåret før. Det ble felt i underkant av 6.200 dyr i Hedmark, mot 6.900 året før. Det er nedgang på 11 prosent. Med unntak av tre kommuner ble det felt færre elg i alle hedmarkskommunene. Årsaken til det er i seg selv et tema. Problematikken reises både under jakt- og fiskedagene i Elverum og under Norsk elgfestival i Trysil. Deler av Elverum og hele Trysil er i ulvesona. Det er en kjent sak at mange jegere og jaktlag holder ulven ansvarlig for at elgbestanden i mange jaktområder har gått drastisk ned. Dermed spiller elgen også en betydelig rolle i den fastlåste og tidvis nådeløse rovdyrdebatten.

I Trysil ble det sist jaktsesong felt 712 elger. Til kommende jakt er det gitt fellingstillatelse på drøyt 870 dyr, og i Elverum drøyt 410.

elgfestivalen

De nordiske jakt og fiskedager i Elverum har en helt unik posisjon og besøkes årlig av rundt 32.000 mennesker. Arrangementet er den viktigste møteplassen for friluftsfolk, jegere og fiskere i Norge. Også i årets program er storviltet med elgen i ledtog viet behørig plass. I år er det et todagers kurs med tematikken «Storviltjegerenes ansvar – mer en du tror». Teoridelen innbefatter temaer som krav til jaktleder, jaktleders egenskaper og oppgaver, human og sikker jakt, lover og forskrifter, jaktetikk, tilpasning av våpen, feilskyting og jaktleders ansvar for forberedelser til jakt. Det blir en innføring i skadeskytingsundersøkelsen, kursing i ettersøk, praktiske øvelser med hund og skyting mot storvilt. Alt i alt er all faglig fokus på storvilt med på å høyne standarden blant jegerne, som igjen øker samfunnets aksept og forståelse for jakt.

Trysil har gjort den genistreken å kalle sitt elgarrangement for «Norsk elgfestival», og på den måten tilrøvet seg en nasjonal merkevare. Med den seriøsiteten og de ambisjonene som legges til grunn, er vi ikke tvil om at festivalen er eslet til å ha nasjonale dimensjoner.

rovdyrdebatt

Økonomisk ble ikke den første utgaven av Norsk elgfestival i Trysil noen suksess, har vi skjønt. Desto mer prisverdig at initiativtakerne og arrangøren ikke gir opp, men i stedet er innstilt på å utvikle arrangementet. Hovedansvarlig for festivalen, Frank Robert Lund har ambisjoner om 20.000 besøkende i 2020. Det er offensiv og langsiktig tenking som Trysil fortjener all honnør for. Fjorårets arrangement med 3.000 besøkende var en riktig og nyttig innkjøring. Fra nå av ligger bare mulighetene og venter.

Ett av de faglige innslagene i årets elgfestival er betimelig, utfordrende og interessant, med temaet «Ulv og bjørn – forvaltning, jaktinteresser, livskvalitet og vern». Forsker Håkan Sand fra Grimsö Forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet, holder innlegg om strategier for beskatning av elg med og uten rovdyr. Styreleder Knut Arne Gjems i NJFF Hedmark følger opp ved å snakke om jegerinteressene i forhold til de store rovdyrene.

Som en stor fjær i hatten for den nye Norsk elgfestival i Trysil vil NRK tv ha sending med rovdyrdebatt fra festivalen. Trysil kan ha skutt blink.