Elverum: Alle landets ordførere har mottatt brev fra statsråd Solveig Horne (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statsråden ber kommunene om komme med sine vurderinger av hvor mange flere flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016. Bakgrunnen er at opposisjonen på Stortinget ønsker å innføre en kvote på 10.000 syriske flyktninger.

Frist 27. mai

Statsråd Solveig Horne har gitt ordførerne frist til 27. mai med å komme med tilbakemelding.

– Det stemmer at vi har mottatt brev fra statsråden. Vi er inne i en prosess der vi vurderer hva vi skal melde tilbake. Vi samarbeider med integreringsavdelingen vår. Før vi er ferdig med denne prosessen er det vanskelig for meg å si hva vi vil konkludere med. Vi må vurdere de forpliktelser og muligheter som ligger i et eventuelt økt mottak, sier ordfører Erik Hanstad.

13 i år

Enhetsleder for flyktningtjenesten i Elverum, Olaf Arild Olsen, sier kommunen er forespurt om muligheten for å kunne ta imot 13 ekstra flyktninger i 2015, og 17 i 2016. Fra før er det et politisk vedtak om mottak av 40 flyktninger i år.

– Forespørselen fra statsråden om ekstra bosetting nevner ikke spesifikt syrere, men det vises til konflikten i Syria, sier Olaf Arild Olsen.

185 flyktninger

Det er 185 flyktninger i Elverum, voksne, barn og enslige mindreårige. Siste oversikt viser at det i Norge totalt nå er 5.256 asylsøkere som er innvilget oppholdstillatelse, men som ikke er tildelt bosettingskommune. Olaf Arild Olsen regner det som sannsynlig at Elverum i tillegg til Syria-forespørslene også vil bli bedt om å ta imot flere flyktninger utover det politiske vedtatte antallet, en såkalt justert anmodning.

I brevet til kommunene skriver statsråd Solveig Horne at regjeringen har økt integreringstilskuddet med 300 millioner kroner siden den tiltrådte. Integreringstilskuddet for enslige voksne har økt fra 666.800 kroner i 2013 til 746.200 i 2015.