Elverum: «Presidenten har altså foreslått at Stortinget bemyndiger Regjeringen til, inntil det tidspunkt kommer da Regjeringen og Stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte, å vareta rikets interesser og treffe de avgjørelser og beføyelser på Stortingets og Regjeringens vegne, som må anses for påkrevd av hensyn til landets sikkerhet og framtid».

Slik lyder deler av Elverumsfullmakten som ble håndskrevet av stortingspresident, Carl Joachim Hambro på Elverum folkehøgskule kvelden 9. april 1940.

Stortinget hadde ved det tyske angrepet på Norge flyktet via Hamar til Elverum, og hadde sitt siste møte som fri forsamling på Elverum folkehøgskule.

Omstridt

Mange historikere og forskere mener Elverumsfullmakten hadde stor psykologisk betydning for krigsinnsatsen, men den er likevel omstridt. Det skal ikke ha blitt formelt votert over fullmakten, og det ble heller ikke uttalt fra presidentplassen at det var «ansett vedtatt». Derimot var det en kort replikkveksling om det konstitusjonelle grunnlaget. Ettersom Elverumsfullmakten ikke ble vedtatt, har noen hevdet at den var grunnlovsstridig. Juridisk sett er det i ettertid konstitusjonell nødrett som har vært regnet som hovedgrunnlaget for regjeringens virksomhet under krigen, ikke Elverumsfullmakten som sådan.

Sendte elever hjem

På ettermiddagen 9. april 1940 satt elevene ved Elverum folkehøgskule i matsalen og spiste kveldsmat. Da fikk bestyrer Eirik Øverås en telefon fra fylkesmann Knut Nordanger.

«De må være klar til å ta i mot Storting og regjering om en halv time», sa Nordanger til Øverås. Bestyreren svarte at det var vanskelig ettersom skolen var full av elever som ikke skulle reise hjem før dagen etter. «De er nødt til å rydde skolen. De vet hva det gjelder», sa Nordanger. «Ja, jeg vet det», svarte Øverås. I et tidlig intervju med NRK forteller bestyreren hva som skjedde denne kvelden og natt til 10. april. Øverås gikk inn i matsalen og fortalte at alle måtte pakke sakene sine å reise så fort som mulig.

– I løpet av en halvtime var skolen full at statsråder og stortingsfolk, forteller han.

Ingen forvirring

Eirik Øverås kunne imidlertid ikke huske at det var noen forvirring denne kvelden, tiltross for at det var hektisk aktivitet.

– Jeg husker spesielt at utenriksminister Halvdan Koht skulle hvile, men sprang rundt i nattskjorta. Kaldt var det og kona hans fikk på han et par tøfler og jeg fikk på han en slåbråk så han ikke skulle fryse. Men han løp fram og tilbake til telefonen hele natta, sier Øverås. Bestyreren forteller også om Kongens møte med det tyske sendebudet Bräuer dagen etter.

– Bräuer var sen så kongen måtte vente flere timer på han, men han skyldte på dårlige veger, sier han. Senere så Øverås Kong Haakon da han kom inn i det ene forsamlingsrommet.

– Han så rasende ut. Det var nesten så det gnistret av han, forteller Øverås. 10. april sa altså konge og regjering nei til de tyske ultimatumet og resultatet var bombingen av Elverum og Nybergsund 11. april.

Overrekkelse

I kveld klokken 18.00 kan du altså bli med på Stortingets offisielle markering på Elverum Folkehøgskole - hvor den originale Elverumsfullmakten skal være på plass. Fullmakten skal plasseres i «Kongerommet» som er satt i stand på folkehøgskolen i forbindelse med innspillingen av filmen «Kongens nei».