• I 1980: Namibiaforeningen startet i 1980 som en solidaritetsaksjon i 1980. I dag samarbeider foreningen med seks høyskoler i hele Norge, som sender studenter til Namibia. FOTO: STEIN CATO NYBAKKEN

Elverum: Inneværende år er det siste Namibiaforeningen får støtte for. Pengestøtten har vært bærebjelken i driften av Namibiaforeningen og har stått for 80 prosent av omsetningen.

Namibiaforeningen klaget på vedtaket i Norad.

– Saken ble sendt Utenriksdepartementet, som fattet det endelige vedtaket og orienterte Namibiaforeningen om beslutningen 6. mai, forteller avdelingsleder i Norad, Svein Bæra.– Forferdelig synd. Ikke på oss, men de det gjelder. Vi har fått til mye positiv utvikling, fortsetter Lindstad.

– Det kom som en stor overraskelse da Stortinget i finansdebatten i fjor høst bestemte at antallet land som skulle få støtte, skulle reduseres fra 116 til 86 og at dette inkluderte Namibia, Nå sitter vi og tenker ut andre utveger, sier hun.

Skiller seg fra andre

Hjertet hennes blør for ørkenbefolkningen San, en urbefolkning som lever i Kalahariørkenen, men også flere steder i Namibia og i Botswana og Sør-Afrika. Der har også Namibiaforeningen et svært program.

– San-folket har det ikke lett. Det er dem denne beslutningen går mest utover. Kulturen og levesettet deres skiller seg fra andre. De har fått barna på skole, og stadig flere voksne kommer seg på skolen, men det er ikke bare å si at de må komme seg på skoleveg. Det kolliderer med levesettet og levevegen de tjener penger på, men de skjønner selv at de må kunne lese og skrive for å kunne hevde rettighetene sine. Vi er kommet godt i gang med å opprette kontakt mellom San-folket og myndighetene på forskjellige plan, sier Lindstad.

– Vi er ei lita forening med korte kommandolinjer. Nå er vi havnet i en situasjon der vi må tenkte litt annerledes. Vi var opptatt av prosjektene vi hadde og gjennomføringen av dem. Vi håper å kunne fortsette med utdanning av lærere og studentutveksling sammen med flere høyskoler her i landet, sier Lindstad.– Hva med Namibiabutikken i denne situasjonen?

– Så lenge vi eksisterer, vil vi drive butikken. Den gir god inntekt av den, og de frivillige damene der gjør en stor innsats uten lønn. Vi er stolte av dem og butikken vår. sier Lindstad.

Daglig leder i Namibiaforeningen, Olav Osvold, sier de har et utdanningsprosjekt som pågår. Det må fases ut i forhold til Norads støtte.

– Vi er i gang med å se på hvilke muligheter som fins for å få inn varige og stabile inntekter. Det skal vi legge fram på et utsatt årsmøte 23. september. Vi må se på forskjellige modeller på hvordan vi kan drive videre så lenge Namibia trenger vår hjelp. Det er ikke annet å gjøre enn å brette opp ermene. Vi kan ikke se vekk fra at vi kan få en toårs støtte, sier en kampklar Osland.