Elverum: Mens Høyre og Frp stemte for å gi konsesjon da Kvæken søknaden ble behandlet 17. juni, hadde de denne gangen Senterpartiet med på laget. Også denne gangen ble avstemningen avgjort 5-4, forskjellen var at med Senterpartiets stemme gikk flertallet i Kvækens favør.

Det var hensynet til boplikten, som var argumentet mot å gi Kvæken konsesjon. Kravet er at gården skal være bebodd i løpet av et år. Kvæken har allerede leid ut til studenter og en fungerer som vaktmester.

– Dette er veldig bra at det er avgjort. Jeg er glad det ble som det ble, og det er godt å være ferdig med det. Nå er det bare å kjøre på. Jeg er veldig takknemlig, sier Håkon Marius Kvæken.

Han kjøpte gården for å få mer beiteareal til ammeku-/kjøttfebesetningen på rundt 400 individer i tillegg til beitearealer han allerede leier. Han har også tilgang til utmarksbeite i Løtenfjellet, som jevnlig er besøkt av rovdyr.

Midtskogen gård består av til sammen 793 dekar, der 86 dekar er dyrket og 24 dekar utmarksbeite, 649 dekar er skog og 51 dekar annet areal.