Elverum: Selv om inngangskostnaden for å lage et fjernvarmeanlegg er stor, så lønner det seg for disse store gårdsanleggene å installere fjernvarme.

– Vi prøver å stimulere folk til å bygge dette når de allikevel bygger ut, sier Stenhammer.

– Ja, i 2014 var det ingen i de andre Sør-Østerdalskommunene som gjorde slike stoe investeringer. Slik er det ikke i år. Så langt i år er det mer spredt hvor investeringene kommer i Sør-Østerdal, sier jordbrukssjef Dagrun Bergersveen