Elverum/Enebakk: På motsatt side av marka har imidlertid oppfatningene gått i betydelig mer negativ retning i kommunene Enebakk og Rælingen. Det viser resultatene i en ny undersøkelse som er gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskerne i NINA har fulgt hva innbyggerne i bydelene Alna og Østensjø i Oslo, og i kommune Enebakk og Rælingen på motsatt side av Østmarka, mener om ulven etter at ulveparet slo seg ned i området i 2013.

Flertall er positive i Oslo

Ulvene var ganske så populære da de dukket opp i 2013 og forskerne har siden loddet stemningen i 2014 og i september 2015.

– Vi ser at det fortsatt er et tydelig flertall som er positive til ulv i bydelene Alna og Østensjø på Oslosiden av marka. Her har meningene om ulven nesten ikke forandret seg siden 2013, forteller Ketil Skogen, seniorforsker i NINA.

Hundeeiere vil ikke møte ulven

Mens andelen Osloborgere som ikke vil møte ulven ikke har endret seg vesentlig, er det blant hundeiere i Enebakk mange som går mindre tur i marka enn før, og det er flere enn tidligere som oppgir at de helst ikke vil treffe på ulven. Også i Oslo har en del hundeeiere endret sine vaner, men ikke så mange som på østsiden.

Negative til kommunens utspill

Enebakk kommune valgte i sommer å gå ut med et råd til skoler og barnehager om ikke å ta med barn ut i skogen. I Enebakk og Rælingen er det imidlertid betydelig flere som er negative enn positive til dette utspillet fra kommunen.