Elverum: I dag la NAV Hedmark fram bedriftsundersøkelsen for 2015. Den viser at arbeidsmarkedet i Hedmark er stabilt.

– Innen varehandelen, der det har vært etablering av store varehus på sentrale Hedmarken de siste par årene, sørger virksomhetene for at det etableres nye attraktive arbeidsplasser. Også turismen i Hedmark går bra – men bedriftene innen service- og overnattingsbransjen melder om problemer med å rekruttere kompetent arbeidskraft, sier fylkesdirektør Bjørn Lien i NAV.  

Omtrent 10 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de har rekrutteringsproblemer. Mange lar da være å ansette, mens de øvrige ansetter personer med lavere kompetanse enn det de egentlig har behov for.

Region Sør-Østerdal er eneste region i fylket hvor det er flere bedrifter som venter reduksjon enn oppgang i bemanning det kommende året. Her svarte 21 prosent at de forventer reduksjon,mens 10 prosent forventer vekst.