Elverum: Allerede en halv time før kommunestyremøtet startet var galleriet fylt opp av ansatte som ville følge behandlingen om konkurranseutsetting. Flere står nå langs veggene for å følge avstemmingen som er ventet å skje ca. klokken 20.00. Rundt 100 personer har møtt opp i kommunestyresalen.

Forslaget om å konkurranseutsette Jotunhaugen og Lyngholtet sykehjem har skapt et voldsomt engasjement i Elverum. I går overleverte de ansatte en protestliste med over 3.000 underskrifter til ordfører Erik Hanstad. Om denne listen gjør inntrykk på politikerne gjenstår å se. Høyre og Frp støtter en konkurranseutsetting. Arbeiderpartiet og SV gjør det ikke. Arnfinn Uthus (Sp) har tidligere uttalt at han vil stemme imot og Venstres Kaare Aaneby er også sterkt tvilende til forslaget.

En rapport fra Agenda Kaupang viser at det er mellom 12 og 15 millioner kroner å spare på å la private overta driften av de to sykehjemmene. Det er de ansatte og deres organisasjoner sterkt tvilende til.

iElverum kommer tilbake mer