Elverum: Divisjonsdirektør Øyvind Graadal ved Sykehuset Innlandet Hamar/Elverum, sier til Østlendingen at legen ikke har vært tilknyttet Sykehuset Innlandet på nesten to år, men at han har jobbet der i flere år tidligere. Vedtaket er fattet etter tilsyn ved Sykehuset Innlandets avdeling i Elverum.

Statens helsetilsyn har sendt et brev til legen, som i den offentlige postjournalen står oppført som vedtak vedrørende tilbakekalling av spesialistgodkjenningen i fødselshjelp og kvinnesykdommer, «som følge av uforsvarlig virksomhet og mangel på faglig innsikt».

Graadal sier han ikke kjenner til at noen pasienter har lidd overlast som følge av gynekologens virksomhet.

Han opplyser at det var Sykehuset Innlandet som rapporterte forhold rundt legens virksomhet til Statens helsetilsyn, men vil ikke si noe om hva som utløste rapporten. Legen kommer fra et annet europeisk land.