Elverum/Hamar: Vedtaket i Politidirektoratet er ennå ikke offentlig kjent, men ifølge Hamar Arbeiderblad vil avgjørelsen bli i tråd med den innstillingen som ble kjent tidligere i høst.

Fra nyttår er de tre politidistriktene Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal slås sammen til det store Innlandet politidistrikt. Det har lenge framstått som klart at Lillehammer ikke ville nå opp i kampen om å få politihovedsetet, mens kampen har vært noe jevnere mellom Gjøvik og Hamar.