Elverum: Andreas Mikkelsen ble ført som vitne under rettsforhandlingene i Sør  Østerdal tingrett i  dag. Han fortalte at den første fasen av den svært omfattende ulveetterforskningen startet med undersøkelse av åpne kilder, som sosiale medier. Mikkelsen fortalte også om at  de første mistankene om illegal ulvejakt gikk i retning Trysil og mulig jakt på individer i Slettåsflokken. Da det ble åpnet for kommunikasjonskontroll høsten 2013 kom Mikkelsen og hans kolleger på sporet av elverumsingene som nå står tiltalt i den store ulvesaken i Tinghuset i Elverum.

Andreas Mikkelsen fortalte retten at han hadde de innledende avhørene av flere av de tiltalte, blant andre den 48 år gamle elverumsmannen Økokrim betegner som hovedtiltalte. Mikkelsen fortalte at den tiltalte 48-åringen etter hvert erkjente å ha deltatt på ulvejakt 15. februar i fjor, men nektetstraffeskyld for ulvefellingen på Åsta, og nektet også for å ha deltatt i noen organisert gruppe. Senere har den hovedtiltalte trukket tilståelsen.

Politioverbetjenten fikk også under første avhør tilståelse fra en annen av de seks tiltalte, en 52 år gammel elverumsmann. Tilståelsen kom i  følge Økokrim etter avspilling av avlyttete telefonsamtaler. Også 52-åringen har trukket tilståelsen sin.