Hornmoen: Etter å ha ligget ute for salg i snart ett og et halvt år, blir trolig eiendommen og de fleste av bygningene etter Hera Vekst solgt i løpet av sommeren. Daglig leder i SØIR, Bjørn Erik Jønsberg sier de er nærmere et salg enn noen gang tidligere.

– Vi har godt håp om å selge nå. Vi har en lokal aktør som forsåvidt har vært interessert hele tiden, men som ikke har ønsket å overta alt. Selvom Jønsberg ikke vil opplyse om hvem dette er ennå, legger han ikke skjul på at det er en aktør med både planer og økonomi til å utvikle området til gavn for Elverum, Åmot og Trysil.

– Det har vært et poeng for oss å lete etter noen som kan drifte området og skape nye arbeidsplasser. Derfor har vi fått styret og representantskapet med på å fradele noe av eiendommen, sier Jønsberg.

Lav interesse

Den 55 dekar store eiendommen etter Hera-Vekst har ligget ute for salg siden januar 2014 med en prisantydning på 8 millioner kroner. I følge Ingar Finstuen i DNB Næringsmekling har ikke interessen for anlegget vært veldig stor.

– Noen telefoner har det vært, men ikke mange. Nå har vi forsøkt å selge hele anlegget, men de færreste har brukt for så mye plass, sier Finstuen.

I SØIRs representantskapsmøte denne uka ble eierkommunene informert om at en kjøper kunne være interessert om tomta ble fradelt. Styret fikk derfor støtte til å gå videre med denne saken.

Styreleder i SØIR, Per Kristian Hammer sier de nå fradeler 10 mål av eiendommen.

– SØIR har brukt for noe av plassen sjøl. Blant annet beholder vi 10 av komposteringscellene. Ettersom eiendommen som selges blir mindre, setter vi en ny prisantydning på 6 millioner kroner, sier Hammer.

Vi teste markedet på nytt

Til tross for at SØIR har en interessert kjøper, ønsker de å legge eiendommen ut i markedet på nytt.

– Det gjør vi fordi eiendommen er mindre og prisen lavere. Det kanvære at flere er interessert nå, sier Bjørn Erik Jønsberg.

Bygninger

Etter fradelingen blir eiendommen 45 dekar stor. I tillegg kommer en rekke bygg etter komposteringsanlegget. Blant annet en uisolert produksjons- og lagerhall på ca. 4.280 km² med stor innvendig takhøyde. I tillegg følger 15 ventilerte betongceller på 160 km² som kan benyttes til produksjon og lager. Eiendommen inneholder også tre store tanker som ble brukt til gassproduksjon og lagring av overvann.