Elverum:  – Dette er eller kan fort bli en realitet, sier Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmarks spesialist innen landbruk.

- Norge leter etter nye vekstnæringer, og der må vi i Hedmark være med på å skape morgendagens arbeidsplasser tuftet på ressurser vi allerede har, slik som jord- og skogbruk, sier Håvard Bjørgen.

Han oppfordrer nå landbruksnæringen i hele fylket om å bli med for å se på hvilke muligheter som ligger i framtida. De skjer gjennom fire ulike fagdager som arrangeres på Tynset, Elverum, Hamar og Kirkenær 16. februar til 3. mars.

Kraftfôr av trevirke?

- Det forskes blant annet for fullt på hvordan man kan gjøre om skog til kraftôr for husdyr. Prosjektet har et enormt potensial om det skulle lykkes, fastslår Håvard Bjørgen.- Enkelte traktorer i Hedmark er allerede utstyrt slik at de leser klorofyllnivået i planten for å få til optimal bruk av gjødsel. Lignende utstyr for å identifisere ugrasplanter er på vei. Ugrasfølerne vil gjøre det mulig å sprøyte kun de uønskede plantene med plantevernmiddel, forteller Bjørgen.

Ved hjelp av GPS kan en traktor i dag gå i rette strekninger frem og tilbake, med føreren nærmest som passasjer. – Spørsmålet er hvor kort eller lang tid det tar før helt førerløse traktorer blir vanlig. Å spå for framtida er vanskelig, men ofte går utviklingen fortere enn man tror. Derfor er
det ytterst viktig å følge med i timen.

Maskinprodusentene viktige

- Jordbruksbedriftene i Hedmark og Oppland anvender teknologi som det ligger betydelige innovasjonsinvesteringer bak, nettopp hos maskinprodusentene. Eksempelvis investerer traktorprodusenten Deere i USA årlig 1,5 milliarder dollar i produktutvikling i et svært konkurranseutsatt marked for landbruksmaskiner. I den grad Deere og andre produsenter lykkes med tiltakene, vil deler av gevinsten tilfalle jordbruksbedrifter i Innlandet når utstyrsparken oppgraderes, sier Håvard Bjørgen.

De 4-5 siste årene har sysselsettingen per jordbruksbedrift i Hedmark og Oppland blitt redusert, samtidig som arealet per bedrift har økt. Denne effektiviseringen beskrives i Konjunktur 2015, Sparebanken Hedmarks konjunkturbarometer for Innlandet.