Elverum: Elverum kommune har også gjort handelsstandens slagord til sitt. Riktignok er «rum» blitt byttet til fordel for det grammatikalske mer korrekte «rom». «Hjerterommet» er det derom strid.

Vi har hørt det så altfor mange ganger, særlig det siste året. Når kommuneøkonomien strammes til, er det de svakeste gruppene som føler seg hardest rammet. Framlegget av revidert budsjett tidligere i år var en sammenhengende lang liste med fraværende hjerterom, om vi velger å lese rådmannens resept på den måten.

Politikerne gjør det de kan for å tekkes folket, med særdeles vekslende hell, langt mindre med forutsigbarhet. I maktens begjær har de nylig valgte representantene for det kommunale styre de neste fire årene kastet det meste av prinsipper og lovnader over bord. Det som skulle til for å få orden på økonomien, var ikke så viktig eller riktig likevel. Det blir ingen strukturendringer med nedleggelser i skole og PRO. Sånn sett er «hjerterommet» intakt, til noen gruppers fordel. Vi er derimot ikke i tvil om at andre må lide, og som kommer til å føle hjerteligheten alt annet enn tilstedeværende.

En pekepinn på hvor landet ligger får vi 30. oktober da rådmannen legger fram sitt forslag til budsjett for kommende fire år. Det kan for noen bli den tunge onsdagen. Elverum har da hatt ny rådmann i én måned. At Kristian Trengereid i nevneverdig grad skal ha lagt sin hånd på dette budsjettet, er for mye forlangt. Med at han vil være hjertelig til stede i prosessen, er vi ikke det minste i tvil om. Med suksessgrep fra sin rådmannstid i Trysil, stilles det store forventninger til den nye rådmannen. Vel å merke sett ut fra et økonomifaglig ståsted. Hva det medfører av praktisk politikk, kan få noen hver til å skjelve. For noe må gjøres i Elverum. Det skjønner de fleste med noenlunde rimelig gangsyn. Politikerne har så langt for det meste stukket hodet i sanden, eller feid det meste under teppet, om du vil.

Selv maktkåte elverumspolitikere kommer ikke unna den virkelige verden, tallenes tale, som aldeles ikke taler til Elverums gunst.

For det er et gap mellom inntekter og utgifter i Elverum, ikke så rent lite heller. Neste år – i 2016 – forventes et minus i regnskapet på 36 millioner kroner. I 2017 ni millioner, og i 2018 øker merforbruket til 12 millioner kroner. Først i 2019 er det stipulert med et overskudd på to millioner kroner.

Vi vet at Elverum kommune har en lånegjeld på 1,7 milliarder kroner. I fjor gikk kommunen med et underskudd på 27 millioner kroner. For å komme à jour med pengebruken må Elverum spare inn 60 millioner kroner hvert år framover. Vi kan ikke fatte å begripe annet enn at dette vil måtte svi for ganske mange.

Vi kan heller ikke skjønne annet enn at arbeidsplasser vil ryke. Det er allerede vedtatt en nedbemanningsprosess med 35 årsverk som en del av budsjettet for i år. I et drøftelsesnotat fra kommuneadministrasjonen slås det fast at det skal gjennomføres ytterligere nedbemanninger i 2016, i tillegg til de 35 vedtatte nedbemannede årsverkene. Når det skal kuttes så sterkt, hvorfor ansetter da kommunen nylig ny kommunikasjonsmedarbeider, for eksempel? Gjelder ikke naturlig avgang for kommunen, slik det praktiseres i næringslivet og i svært mange bedrifter for tiden?

«Redusere omfang, service- eller dekningsgrad av tjenester». Det står skrevet svart på hvitt på kommunenes hjemmeside. «Kutte tjenester», likeså. Og selvsagt nedbemanning. Utsette investeringer er også en del av oppskriften, likeså å utsette inndekningen av underskuddet i fjor. En overdreven praktisering av det siste er å be om å bli satt under administrasjon av Fylkesmannen som Robek-kommune. Hva slags kommune er Elverum i ferd med å bli? Det blir særdeles spennende å se.

Det skriker etter større inntekter. Økt eiendomsskatt er det som mest framstår som den mest åpenbare redningsbøyen. Nå er det omtaksering på gang, og neste år forventes 67 millioner i inntekter fra eiendomsskatt. Men er det nok, da?