Elverum: Et utvalg med Knut Vollebæk som leder står bak utredningen, som ligger til grunn for høringsmøter rundt i landet, nå i februar i Hedmark og Oppland.

Møtet i Elverum starter med en lett servering og musikalsk innslag av Viola Karlsen.

En representant fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil orientere om høringsprosessen og kort om det utvalgets funn gjennom arbeidet de har gjort.

På alle møtene vil det bli lagt opp til gruppesamtaler blant deltakerne. Forslag fra gruppene vil bli notert som høringsinnspill, og det blir også mulighet for enkeltpersoner til å komme med muntlige innspill i møtet – eller direkte til en representant fra departementet etter møtet.

Tater-/romaniutvalgets rapport er sendt ut på bred høring, både til organisasjoner, statlige og kommunale etater og andre berørte instanser og til enkeltpersoner som har vært i kontakt med departementet.

Høringsmøtet er åpent for alle.