• Ulykkesbilen der tre ungdommer døde.
    FOTO: Politiet

Elverum: For svært mange er absolutt ikke den tragiske bilulykken på riksveg ved Hernes om natta 3. juli fjor avsluttet. Mange må leve livet ut med sorg, savn, ubesvarte spørsmål; hvordan kunne det gå så galt? Hos noen er det kanskje også en gnagende frustrasjon over at rettferdighet ikke har skjedd fyllest. At domfelte med fengsel i ett år og 10 måneder har fått for mild straff. Dommen i Sør-Østerdal tingrett slår fast at den 19 år gamle bilføreren fra Hamar med sin uaktsomhet forårsaket at tre kamerater ble frarøvet livet. At han kjørte altfor fort da han kolliderte med en elg og deretter kjørt av vegen, fortsatte i vill ferd i terrenget før bilen endte mot noen trær.

I all fortvilelsen etter den brutale og uforståelige ulykken den flotte sommernatta i fjor, må vi spørre oss om tragedien tross alt kan lære oss noe. Om unge bilførere tar innover seg hvor farlig fart og hasardiøs kjøring er? Noe ser da heldigvis ut til å skje. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg vedtok i forrige uke å opprette et team som skal gå i dialog med motorinteressert ungdom i Elverum. Gruppa består av Arne Skybak fra Statens vegvesen Elverum trafikkstasjon, Ove Osgjelten fra politiet, Marianne Solbrå Mittet fra Trygg Trafikk og Marit Nyhuus, som er sekretariatsleder i trafikksikkerhetsutvalget.

Det viktigste denne gruppa skal gjøre er å møte ungdommen i gjensidig dialog. Lignende forsøk er gjort med hell i Nord-Østerdal, Ringsaker og i Sørfylket. Unge bilførere inviteres til ferdighetskjøring og frikjøring. Det underliggende er samarbeid, og ikke motsetninger mellom ungdommene og politiet/vegvesenet. Slik skal respekten for trafikk og ansvar for kjøreatferd bygges.

Statens vegvesen kjører «Ta ansvar – si ifra»-kampanjer ved videregående skoler. Ungdom bevisstgjøres på at det er både lov og viktig å si stopp når det går for fort. Paradoksalt nok var Elverum den eneste videregående skolen i Hedmark som i fjor ikke deltok i denne kampanjen. I år er heldigvis samtlige videregående skoler med. Vegvesenet arbeider også aktivt mot russen, både med kontroller av russebiler, men også med bistand under klargjøring av kjøretøyene. Trygg Trafikk retter mye av sin virksomhet mot skoler. Blant annet skal Trygg Trafikk i Hedmark delta på et seminar ved Elverum ungdomsskole i vår. Skolen har valgfag i trafikk med opptil 50 timer i året. Vegen å gå er og komme tettere inn på ungdommen, føre en konstruktiv debatt, framfor å drive klappjakt med formaninger og fordømming.

Ambulansearbeider Lars Jacobsen var i den første ambulansen som kom til ulykkesstedet i Hernes like etter klokka 02.40 3. juli fjor. Som profesjonell vet han hva som kan møte redningsmannskapene når alarmen går om dødsulykke. Tre ambulansebiler og to ambulansehelikoptre ble rekvirert. Jacobsen var operativ leder helse på ulykkesstedet. Etter å jobbet ved et utall trafikkulykker, er det én ting Lars Jacobsen mer enn noe annet har erfart: Bilbeltebruk kan være forskjellen på liv og død. Etter Hernes-ulykken kom det fram at det var manglende og feil bruk av bilbeltene i bilen med de fire ungdommene. Den eneste som brukte bilbeltet korrekt var føreren. Han overlevde. Alt blir spekulasjoner, selvsagt, og vi får aldri vite hva som hadde skjedd om alle hadde brukt bilbelte riktig . «Jeg har mange ganger sett at bilbeltet har reddet liv. Bilbeltet er siste skanse for å overleve en alvorlig trafikkulykke. Å si noe annet er bare tull. Jeg blir provosert når noen hevder at de har reddet livet ved ikke å bruke belte. Bilbelte tar ikke liv», sier ambulansemannen Lars Jacobsen.

Statistikken underbygger Lars Jacobsens påstand. Statens vegvesens ulykkesanalyser viser at 40 prosent – 4 av 10 – av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte. Av 1.050 trafikkdrepte i perioden 2005–2011 var det 449 som ikke brukte belte (43 prosent). Vegvesenet mener at det ville være 30–40 færre drepte i trafikken hvert år hvis alle brukte bilbelte, alltid. Bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40–50 prosent. Å kollidere i 50 km/t uten belte tilsvarer et fall på 10 meter. Tilsvarende 70 km/t, 19 meter.

Hvem våger det?