Såpass skjønner vi, at Robek ikke er spesielt velkommen i Elverum. Vi skjønner også etter hvert at den ubudne gjesten mer er en ubehagelig og lite prestisjefylt tilstand, enn noen velvillig skikkelse på to bein.

Robek – Register om betinget godkjenning og kontroll. Alle kommuners store skrekk, og fylkeskommuners, for den saks skyld. Mest ei svarteliste over kommuner som må ha godkjenning av fra kommunaldepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler. Det er rett og slett et stempel på en kommune med økonomisk ubalanse. På den terskelen står Elverum, og risikerer å komme i selskap med nykommere som Ålesund, Askvoll og Bjugn. Hjelpe oss.

Fylkesmannen kommer

Rådmannen og den politiske ledelsen skjønner at det ikke er noen veg utenom. Hjelp må søkes før det bærer lukt til ett eller annet sted vi ikke vil være. Hjelpa kommer til Elverum 14. og 15. april. Da kjem’n sjøl, fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Statens førstemann i fylket. Ikke bare sjølvesten, men også assisterende fylkesmann Anne Katrine Fossum, sågar seniorrådgiver Øystein Engen. De skal lære politikerne i Elverum å drive butikk. Vi bør frykte det verste.

For det står absolutt ikke bra til. Og det har vel ikke gjort det på lang tid. Vi synes vi har hørt det før; nå er det underdekning i pengebingen, og nå må det strammes inn. Så kommer det forslag om nedleggelser og noe privatiseringsgreier i helse og omsorg. Først er alle enige, men så blir det protester og fakkeltog, tilbake til start og alt blir som før. Men nå er det slutt på fakkeltogleken, forstår vi.

Når elverumspolitikerne igjen tar på seg den alvorlige maska og stirrer strengt på deg når de snakker, får vi med ett en følelse at vi er til bry og belastning for kommunen. Vi koster mer enn dem har råd til, og nå må vi lide for det. Når rådmann Irene Evenstad Midtlund en sen tirsdag ettermiddag under Uglas fane legger ut dystre meldinger på nett, går alvoret opp for oss. ”Innsparingstiltak for 30 millioner”, er det dystre budskap.

Bakteppet for all elendighet er at bedriften Elverum kommune i fjor gikk med et underskudd på 26,7 millioner kroner. Det må dekkes inn fortere enn svint, i alle fall innen to år. Det kan søkes om ”nedbetaling” over fire år, men det er det samme som å be om å komme på Robek-lista. Det vil rådmannen for enhver pris unngå. Det skulle ta seg ut.

politikernes skyld

Elverum må gjøre om budsjettet for inneværende år. Rett og slett redusere kostnadene sine, slik vi forstår rådmann Irene. Eller som hun selv sier, ”alle steiner må snus”, for ikke å komme under Fylkesmannens administrasjon. Brutto driftsresultat må forbedres med 50–60 millioner kroner for å gå i balanse på bunnlinja. ”Det er ingen hellige kuer i det vi legger fram nå”, sier rådmannen. Akk o ve, sier vi.

Lavere skatteinntekter og for høyt driftsnivå i flere avdelinger kjøres fram som forklaring på at Elverum har havnet i et skikkelig uføre. Som eksempel skal pleie, rehabilitering og omsorg ha et minus i regnskapet på 7,3 millioner kroner. Spør du dem som jobber i institusjonene, vil du få høre at det ikke er mer å spare. De er presset på alle bauger og kanter som det er. Det er en ubehagelig budsjettrevidering elverumspolitikerne nå begir seg uti.

Uansett begredelighet er det politikernes skyld at ting er blitt som de har blitt. Vi vet ikke om politikere i Elverum er annerledes enn kommunepolitikere flest. Likevel, vi har en følelse av de folkevalgte i Elverum ikke står noe tilbake for andre kommuner når det gjelder å skylde på hverandre. Godt er det, for hva skulle avisenes debattsider ellers ha vært fylt opp med? Ingvar Midthun, Arnfinn Uthus og Bjørn Jarle Røberg-Larsen er gode bidragsytere.

Ingens skyld

Sistnevnte, som også er leder i Leirets Arbeiderlag, legger all skyld på Høyre og det borgerlige flertallet. ”Da høyre og de borgerlige overtok flertallet i Elverum, overtok de en kommune med mange millioner kroner på fond og relativt romslige økonomiske reserver”, skriver Røberg-Larsen i et debattinnlegg i forrige utgave av iElverum. Den frittalende politikeren mener å vite at Elverum kommune under ledelse av Ap, SV og Senterpartiet leverte de beste resultatene i Hedmark gjennom flere år.

Så er det dette Senterpartiet, da, som samarbeider både i hytt og vær, nå med de ”blå”. Varaordfører Arnfinn Uthus kjenner seg ikke igjen i Røberg-Larsen virkelighetsbeskrivelse fra den forrige kommunevalgperioden, da han selv var med i det røde selskap. ”Hvis noen i Elverum lurer på hvorfor jeg og Senterpartiet foretrekker å samarbeide med Høyre og Erik Hanstad, i stedet for Arbeiderpartiet, bør lese Bjørn Jarle Røberg-Larsen sin beskrivelse av situasjonen”, er hans motsvar. Elverums økonomiske utfordringer er påført kommunen av den forrige regjeringen, mener varaordfører Arnfinn Uthus.

Det er noe med det, det er bestandig noen andre som har skylda, og det meste var bedre før. Slik vakler vi videre.