Elverum: Stemningen i den hyggelige kjellerstua på Sætre er upåklagelig.

Beboere, folk fra venneforeningen, Elverum demensforening og besøkende fra grendene rundt har funnet vegen til en fullsatt kjellerstue og allsang.

På scenen sitter Ruth Kjernet med gitar, Åge Sveen med trekkspill og Arnold Budeng også med trekkspill. Guri Andreassen fra sanggruppen Lyngblomsten leder an, og de aller fleste kaster seg med i kjente og kjære sanger fra en tid da de selv var yngre og i farta.

God oppslutning

– Når du ser hvor mange som er her og hvor populært dette er, så sier dette litt om frivillighet og hva man kan få til med hjelp av frivillige og dugnadsånd, sier Anne Dahl, leder i Elverum Demensforening.

Sangstundene på Sætre, Lyngholtet og Moen er den aktiviteten Demensforeningen i Elverum klarer å holde gående.

– Vi holder et og annet temamøte også, men fordi vi er så få folk, så begrenser det seg selv, sier Dahl.

Allsangstunden er et velkomment avbrekk i hverdagen for de som bor på Sætre.

– Det er bare noen få dager siden 75 mennesker var samlet her til den årvisse elghakkfesten, forteller Astrid Skibness, som har vært med i venneforeningen sinden starten og som er en av ildsjelene. Avdelinga på Sætre åpnet i 1985, og kjellerstua sto ferdig helt på tampen av 1989, begynnelsen av 1990, og omtrent samtidig startet venneforeningen med sine aktiviteter.

Forsvarer institusjonene

– Dette er det stedet vi alle håper at vi kommer til når den tiden kommer, sier Skibness. Hun er meget ergelig på den offisielle politikken som i disse dager legger grunnlaget for mange kommuners prioriteringer i forhold til institusjonsplass kontra det å bo hjemme langst mulig.

I en alder av 83 pår, er hun relativt sprek.

- Jeg klarer meg godt hjemme, jeg har rullator som jeg kommer meg rundt med, sier hun.

– Den dagen jeg ikke klarer meg, den dagen jeg blir sittende stille fordi jeg ikke klarer å gå ut, den dagen vil jeg komme hit, sier hun meget bestemt. Sammen med Ingerid Granerud er hun klar til kamp om noen skulle true Sætre med nedleggelse igjen.

– Vi var med i forrige runde, vi gikk i demonstrasjonstog, og vi er veldig glade for at så langt ser det ut til at Sætre består, sier Ingrid Granerud, også fra Venneforeningen.

Skibness mener det vil bli katastrofe om instutisjoner rundt om i Elverum legges ned til fordel for at folk skal få bo hjemme.

– Jeg er heldig, jeg kan bevege meg rundt, men naboen min er ikke så heldig, og blir sittende i en stol hele dagen. Det gjør at livskvaliteten reduseres. Her er det trygt og godt, sier Skibness. Noe hun mener er viktig for de eldre beboerne.