• FLØTER: Vestadelev Emilie Isabell Antonsen likte seg som fløter.

Elverum: Blant de lokale fløterne, som sender tømmerstokker ned over den lille elva på nordsiden av Prestøya, var Emilie Isabell Antonsen fra Vestad skole uten tvil den ivrigste av de ivrige. Ulikt klassekameratene går ut i vannet for å sende stokkene enda lenger utover elva. Så konsentrert om oppgaven er hun at alle de andre er på veg til lunsj før hun kommer seg opp av vannet.

– Dette er skikkelig gøy, og jeg er ikke redd for å ramle uti. Jeg har badet i skikkelig isvann før. Jeg liker å være ute i naturen, sier hun før hun løper etter resten av klassen.

Teorikurs først

Før de med fløterhake i hånd skal få stokkene nedover den lille elva, beordrer Norsk Skogmuseums avdelingsleder Bjørn Erik Skaug teorikurs først. Han forteller om fløtingen som var slik tømmer ble fraktet på Glomma og andre elver før jernbane og trailer tok over.

– Tømmeret ble fraktet vannvegen hele Glomma ned og derfra videre til Danmark, England og Frankrike, forteller Skaug til de lydhøre elevene.

Deretter får to og to utdelt fløterhake for å trille stokkene i elva og deretter hjelpe stokkene videre nedover til oppsamlingsdammen.

Jubler

Når stokkene skal videre, er alle elevene og lærer fra de tre stedene samlet.

– Vi kan bare slippe dammen en gang om dagen, opplyser Skaug.

En liten traktor med henger er på plass for å hente opp stokkene, som ikke går lenger ut i Glomma enn til lensen Skaug og hans medarbeidere har lagt ut for å forhindre at tømmeret forsvinner nedover elva.

Så er det store øyeblikket kommet, og de om lag hundre elevene og lærerne har plassert seg på begge sider av tømmerrenna. En etter en bli nålene fjernet, vannet fosser ut, og stokkene følger på etter hvert som museets folk ved hjelp av friluftslivsstudenter skyver dem av gårde.

– For lite vann, konstaterer Skaug. Men elevene jubler over den spennende opplevelsen.