Elverum: Etter at det tidligere i år ble kjent at støtten fra Norad opphører ved årsskiftet, har framtiden til det 35 år gamle foreningen vært usikker. Men årsmøtet onsdag kveld gå et klart signal om å drive videre det viktige arbeidet i Namibia. Iallfall et halvt år til.

Ifølge Østlendingen oppsummerer møteleder Leif Svendsen årsmøtet som konstruktivt og positivt. Forslaget om nedleggelse ble avvist med et overveldende flertall, og foreningen skal jobbe videre med solidaritetsarbeid, vennskapsarbeid sammen med dem i lokalsamfunnet som jobber med den type arbeid. Det videre arbeidet i foreningen blir i andre former enn det som har vært siden Namibiaforeningen ble stiftet i 1980.

Det kom mange konstruktive forslag om å finne løsninger som kan hjelpe foreningen videre.

Styreleder Sigrid Lindstad fortsetter med ny nestleder Trygve Hermansen, og det nye styret kommer til å jobbe fram til årsmøtet i juni 2016 med å stake ut en veg videre. Da vil styret legge fram forslag på foreningens videre arbeid, og det vvil bli gjort et vedtak.

Flere var positive etter møtet, og oppfatningen hos Lindstad og Svendsen er at det heller ikke vil være stemning for en nedleggelse i juni 2016.