Elverum: Så er vi i gang igjen. Ikke før har flammene fra fakkeltoget til Sætres bevaring sloknet og parafineimen lagt seg, før det blinker nye, blå lys for institusjonen med den fine utsikten i det bølgende kulturlandskapet. Alle som pustet lettet ut for Kirkeby og Sørskogbygda skolers fortsatte eksistens, må belage seg på nye, søvnløse netter. Det meste som har ridd mange av Elverums innbyggere som en mare, kommer opp igjen. En seier er en seier, så lenge den varer. For å ty til idrettens idealer; en vinner er ikke noe du er, det er noe du har vært.

Et håp i elendigheten er at det er valgår. Sånn sett kommer budsjettkonferansen 15. april med Fylkesmannens deltakelse særdeles ubeleilig. Ikke bare ubeleilig, men det må oppleves direkte ubehagelig at Sigbjørn Johnsen og gjengen truer med innskriving i det fryktete Robek-registeret, om ikke folkets valgte i Elverum snarest finner løsning på fjorårets underskudd på 26,7 millioner kroner, og like snart får orden på pengebruken i eget hus. Det blir en øvelse knapt egnet til å kjøpe velgere for.

Apropos valg og velgere. Løfter er ikke til for å holdes. Spesielt ikke i et valgår. For fire år siden ble mange besnæret av løfter om redusert eiendomsskatt, for så å få den avviklet helt. En glimrende idé, syntes mange, og Erik Hanstad spratt glad og lystelig inn i ordførerkontoret i andre etasje i Rådhuset. At kameler svelges og hvite forklaringer konstrueres, skyldes at ting ikke er blitt som de skulle ha blitt, som igjen skyldes tidligere regimer og forhold løftebærerne ikke har kontroll over. I alle fall blir eiendomsskatten neste år på maksimale sju promille. Det var ikke det han lovte, vår kjære ordfører Erik. Et løfte er et løfte, så lenge moroa varer.

Rådmannen har for så vidt sagt det: «For oss er det ingen hellige kuer, og det er sannsynlig at tidligere foreslåtte vedtak blir lagt fram igjen». Klarere invitt til omkamp og spetakkel er ikke mulig å få til.

Spetakkelet er i gang før det har begynt. Når folk forståelig nok begynner å uroe seg og stiller spørsmål ved hva som er i ferd med å skje, svarer Elverum kommune følgende: «Hold kjeft». I alle fall noe i den lei.

Det er et omdømmeproblem for Elverum kommune når Østlendingen i et bredt anlagt nyhetsoppslag slår fast at «Ansatte tør ikke si hva de mener». Folk vil naturlig nok spørre seg, hva i all verden er det slags regime som råder i kommunen vår? Uroen stagges ikke av et bakteppe der konkurranseutsetting av institusjonene Jotunhaugen og Lyngholtet inngår som mulige innsparingstiltak.

Om det er slik at Elverum kommune har pålagt ansatte munnkurv, i den forstand at deres rett til å mene og ytre seg tilnærmet forbys, er ikke det bare spesielt, men høyst betenkelig. Når det øyensynlig er på trappene prosesser som vil få vidtrekkende konsekvenser for ansatte og brukere, er det provoserende om det fra kommunens side er en bevisst strategi at ytringsfriheten skal begrenses. Er det noe jeg som innbygger i og skattebetaler til Elverum kommune ønsker, er det for det første å vite hva som skjer, dernest å få fram alle mulige innspill og synspunkt for å kunne danne meg et inntrykk av hva som er gale eller riktige beslutninger.

Vi skjønner godt at erfarne tillitsvalgte som Lillian Skjærvik og Tom Stensby undrer seg på hva som skjer når folk angivelig blir kalt inn på teppet for engasjement og ytringer.

Det må også være spesielt for politikere i Elverum, og for den saks skyld innbyggerne, at det er kommunikasjonssjefen i kommunen som informerer offentligheten om at det skal foretas oppsigelser. «Vi er i en situasjon der folk skal sies opp», uttalte kommunikasjonssjefen til Østlendingen 25. mars. Intervjuet ble angivelig forelagt den kommunikasjonssjefen for sitatsjekk. En redelig form for journalistikk. Kommunikasjonssjefen reagerte ikke på sitt eget sitat før det sto på trykk, og reaksjonene øyensynlig må ha kommet internt. I alle fall reagerte Tom Stensby i Fagforbundet på at han fikk beskjed om oppsigelser gjennom Østlendingen. To dager senere beklaget kommunikasjonssjefen at uttalelsen ikke ble korrigert i sitatsjekken.

Vi skal nok få merke at denne våren vil stå i omkampenes tegn. Arbeiderpartiet har en gyllen anledning til å blåse nytt liv i sin flaggsak om parkeringsavgift, kort tid etter at P-ballen ble lagt død. At det vil stå mangt et slag, er ikke vanskelig å se for seg. Bare se på debattinnleggene i dagens iElverum. I ett innlegg tar Fremskrittspartiets gruppeleder Kjersti Grindalen til orde for konkurranseutsetting av sykehjemsdrift, nedleggelse av Sætre og skolenedleggelser, slik Frp har forfektet hele vegen. Terje Uthus kaller seg ferskt medlem i Elverum Arbeiderpartiet. Han taler varmt for Sætre. «La beboerne på Sætre og de andre aldershjemmene våre få fred i sin siste fase av livet», er Uthus’ appell.

Én ting er vi rimelig sikre på; fred blir det ikke i Elverum-politikken med det første. Det kan bli gode tider for dem som selger fakler i Elverum.