Elverum: Etter en nesten to timer lang debatt i kommunestyret i går kveld, gikk Høyres gruppeleder Yngve Sætre opp på podiet og sa at Høyre og Frp ikke så noen annen utveg enn å støtte Senterpartiets budsjettforslag.

- Vi er dypt bekymret for Arbeiderpartiets og SVs forslag som legger opp til å kutte kraftig i rammene til de sektorene der behovet er størst. Derfor må vi velge det beste av to onder, sa Sætre. Tidligere på kvelden hadde Arnfinn Uthus (Sp) lagt fram Senterpartiets forslag som blant annet sikrer videre drift av Sætre alders- og sykehjem og Kirkeby/Sørskogbygda skoler.

- Det er først og fremst Ap og SVs rammekutt som bekymrer oss. Dette har ikke Senterpartiet i sitt forslag. Derfor kommer vi til å støtte det, sa Sætre. Forslaget ble som kjent vedtatt med knappest mulig flertall.

uavklart

Aksjonsgruppa "La Sætre leve" satt på galleriet gjennom hele debatten og etter at vedtaket var gjort, forlot flere av de salen gråtende. Mariann Korsmo var opprørt.

- Dette synes jeg var utrolig feigt av Høyre. Men vi lover å kjempe videre for at Sætre skal bestå, sier hun.

Vedtaket i går kveld betyr at framtida til bygdeskolene og Sætre er uavklart fram til budsjettbehandlingen i September. Da vil trolig alle disse sakene komme opp på nytt. Ansatte, elever, pårørende og pasienter må altså vente ytterligere fire måneder på en avklaring.

Dette er noe av det som ble vedtatt i går:

  • Redusert åpningstid biblioteket
  • Avvikle arbeidstrening for ungdom
  • Fjerne tilskudd grendehus
  • Fjerne tilskudd musikkrådet og idrettsrådet
  • Øke barnetallet per årsverk i barnehagene
  • Avvikle vennskapssamarbeid
  • Avvikle drift arbeidstrening for ungdom
  • Medarbeiderdagen fjernes
  • Ta ut ekstra utbytte fra e-verket med 10 millioner kroner
  • Kirkeby, Sørskogbygda og Sætre består inntil videre.