Elverum: – Jeg er enig i at man må kunne vise skjønn når man ilegger kontrollavgift. men åpner man den døren, vil man få et vell av henvendelser , sier direktør Per Rune Lunderby i Europark. Lunderby mener at de på alle måter har lagt godt til rette for kundene. Både gjennom det at man kan betale og legge lappen bak frontruten, at man kan betale og registrere bilnummeret, og sist men ikke minst at de har lagt til rette for digitale løsninger som kunden kan bruke for å betale og registrere bilen som betalende uten lapp .

Forståelse

– Jeg har stor forståelse for kundens opplevelse av det som skjedde i Elverum. Jeg ser også at det ville bidratt til et kaos i parkeringsbransjen om vi åpnet for å utvise skjønn i slike saker, sier han. Lunderby påpeker at kontrollavgifter utgjør en liten del av den totale omsetningen deres. Det Europark driver med er parkeringstjenester.

– I og med kontrollavgift er så liten del av det vi driver med det vanskelig å åpne opp for skjønn når parkeringsvilkårene brytes, sier han.

Den største i Europa

Europark er den største private parkeringsaktøren i Norge, og er med i APCOA Group som er det største parkeringsselskapet i Europa. De har således stor erfaring på området, og bedrifter i APCOA Group administrerer over 100 parkeringsområder til sykehus i Europa.

Kostnad fra avgiften gis

– Når kontollavgiften først er ilagt har alle de faktiske kostnadene allerede påløpt. Det er ikke gratis å drive med kontroller, fordi det er folk som faktisk lurer seg unna. Hvis det bare hadde vært denne ene automaten på Sykehuset Innlandet i Elverum kunne vi sikkert utvist skjønn, men slik er det ikke, sier Lunderby.

Lunderby synes det er viktig å få fram at selskapet slett ikke er ute etter å kreve sjuke folk for kontrollavgifter.

– Det er ikke slik at vi bygger vårt selskap på tyne syke folk for kontrollavgifter, sier han.