Elverum: Da 110-sentralen for Innlandet åpnet i Elverum i juni 2013, satte det et foreløpig punktum for en lang og hard lokaliseringskamp mellom Elverum og Gjøvik. Nå, bare to år etter etableringen, kan alarmsentralen bli flyttet til Hamar.

Mandag innstilte Politidirektoratet (POD) på at Hamar skulle bli det nye administrasjonsstedet for Innlandet politidistrikt. Stortinget har allerede vedtatt at landets 110-sentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. Det betyr i så fall at 16 operatører og teknisk personell ved 110-sentralen i Elverum må flytte etter.

– Ikke dramatisk

Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen Nils-Erik Haagenrud, mener en flytting vil være helt udramatisk for dem som bor i Elverum og Østerdal.

– Om noe vil det være en fordel at vi samlokaliseres med politiet. Når vi sitter i samme hus kan vi samordne ressursene bedre og samlet sett gi et bedre tilbud til brukerne, sier han. Hagenrud viser til noen uheldige episoder der brannvesenet og politiet har fått ulike beskjeder når alarmen har gått. Haagenrud mener dette kan unngås om de sitter i samme hus.

– Da blir det bare en glassvegg imellom oss. Det vil være en stor fordel, sier han.

Elverum har ansvaret

Mye taler altså for at Hamar blir foretrukket som nytt hovedsete for politiet i Innlandet, men som vanlig får de kamp til døra fra både Gjøvik og Lillehammer. Innstillingen fra POD har seks ukers høringsfrist før avgjørelsen tas. På andre siden av Mjøsa mobiliseres det nå for fullt. Uavhengig av dette mener Haagenrud de likevel har fått gjennomslag for det viktigste.

– Kommunene skal fortsatt ha ansvaret for brannberedskapen. Om 110-sentralen flytter til Hamar, er det fremdeles Elverum kommune som skal drifte den, sier han. Haagenrud føyer til at han gjerne skulle sett at AMK-sentralen også ble med på flyttelasset.

– Dette er forsøkt i et pilotprosjekt i Drammen. Det beste hadde vært om alle tre var samlet, sier han.

– Trist

Ordfører i Elverum, Erik Hanstad sier det er trist om Elverum mister 110-sentralen.

– Vi skulle gjerne beholdt sentralen i Elverum. Det er bygget opp mye god kompetanse på Beredskapssentralen de siste årene, men jeg har samtidig forståelse for de faglige rådene som gis i denne saken, sier Hanstad.