Elverum: Det kan boligkonsulent Thomas Motrøen Furulund i Boligpartner Elverum bekrefte. Hans firma satser stort i det nye boligområdet Slåttmyrbakken II på Vestad og har sikret seg 31 tomter i feltet, som ligger nordvest for den eksisterende bebyggelsen i Slåttmyrbakken.

– Vi har 31 tomter i Slåttmyrbakken II, 19 eneboligtomter og 12 tomter for tomannsboliger. I alt skal vi bygge 43 boligenheter. Allerede nå, rett etter salgsåpning, merker vi stor interesse for området. Tre salg er i havn, opplyser Thomas Motrøen Furulund. Boligpartner har hovedkontor i Hamar, med 53 avdelinger spredt over hele Norge, deriblant i Elverum. Boligpartners konsept i Slåttmyrbakken II er å selge tomt med ferdig oppført hus.

Mange vil bygge

I Elverum har det de siste årene vært en betydelig bygging av sentrumsleiligheter. Det har ikke gått utover interessen for eneboliger, ifølge Thomas Motrøen Furulund.

– Nei, vi merker stor pågang etter nye eneboliger. I Slåttmyrbakken II har vi interesse både fra folk som allerede bor i Elverum og fra utenbygdsboende. Ansatte i Forsvaret og Sykehuset Innlandet er aktuelle kjøpere av tomt og hus i dette området. Vi merker også at studenter i Elverum ønsker å bosette seg her etter endt studietid.

Nære naturen

Boligpartner markedsfører nye Slåttmyrbakken II med beliggenhet så å si midt i naturen. Området ligger helt inntil marka, og det går skiløype til Budor tvers igjennom feltet.

– Det blir et veldig naturvennlig boligområde. I området blir det tre uteområder med lekeplasser. Vi ser virkelig fram til å utvikle dette boligområdet, sier Thomas Motrøen Furulund.

Tomtene er på rundt ett mål, og prisene er gjennomgående lavere enn eneboligtomtene på østsida av Glomma, ifølge Furulund.

Thomas Motrøen Furulund mener en ny enebolig i pris er fullt konkurransedyktig med mange av eneboligene som ligger ute for salg på bruktmarkedet i Elverum.

Tomtene i Slåttmyrbakken II skal være byggeklare til høsten. I prospektet for Slåttmyrbakken II går det fram at 57 prosent av boligene i Grindalsmoen grunnkrets er nyere enn 20 år, og 90 prosent av dem som bor der bor i enebolig. 43 prosent er barnefamilier.