Elverum: Saken om det såkalte «Kraftfondet» har utviklet seg til å bli en regulær farse blant Elverums politikere. Saken er komplisert og handler i stor grad om hvem som visste hva - og når da Elverum Energi solgte nettselskapet og fjernvarmen til Eidsiva i fjor.

Pengene brukt opp

Det er i hovedsak 22,5 millioner kroner etter at Eidsiva kjøpte deler av Elverum Energi, det er snakk om i denne saken.

Da saken ble behandlet i kommunestyret i desember fikk Ap flertallet med seg på å sette disse pengene på et eget fond. Meningen var at pengene skulle skjermes og brukes til egenkapital eller utbytte.

Problemene startet da det viste seg at disse pengene allerede var brukt opp ettersom kontantbeløpet fra Eidsiva i sin helhet ble benyttet til kjøp av Eidsiva-aksjer og på utbytte til kommunen året før.

Forlanger nytt vedtak

Ap nektet på sin side for at de hadde misforstått saken og holder fremdeles på at fondet skal opprettes.

I et oppklaringsmøte om saken rett før nyttår sa styreleder i Elverum Energi, Per Jacob Svenkerud at saken var «håndterbar» for selskapet, men på generalforsamlingen i går var tonen en helt annen.Nå sier han at det blir svært krevende, om ikke umulig, å bygge opp et fond uten at det vil få dramatiske konsekvenser for selskapet.

– Det vil bli krevende å bygge opp et fond samtidig som at kommunen skal ta ut utbytte. Hvis dere velger å redusere de årlige utbyttene, er det mulig men vi klarer ikke å oppfylle begge ønsker. Det vil være regelrett uforsvarlig nå som vi står foran store investeringer for Østerdal kraftproduksjon, sa Svenkerud.

Han ønsket derfor et dialogmøte med politkerne før sommeren om saken.

– Vi trenger noen styringslinjer om hvordan vi skal håndtere dette, sa Svenekerud.

Det ble ingen politisk diskusjon om dette på generalforsamlingen i går, men ordfører Erik Hanstad ga klart uttrykk for at vedtaket om fond er gjort på feil grunnlag og at kommunestyre må gjøre et nytt vedtak.