• Norske kuraser: – Det påstås at Highland Cattele stammer fra gamle norske kuraser, som norske vikinger tok med seg til Skottland på sine tokter, sier Kvæken. Highland Cattle-flokken på Midtskogen kommer møter opp når Håkon Marius Kvæken og Anita Engebretsen kommer med bøtta med kraftfôr.alle foto: may nordsveen
  • IKKE VONDE Å BE: Når Håkon Marius Kvæken kommer med bøtta med kraftfôr, er ikke Highland Cattelflokken vonde å be.

Midtskogen: Betingelsenfor konsesjonssøknaden er upersonlig boplikt, noe Kvæken allerede har oppfylt. Da ser det ut til at han får konsesjon med vilkår om upersonlig boplikt på gården, som da skal være bebodd innen et år etter overtakelsen og kontinuerlig utleid de neste 10 årene. Det andre alternativet er at avslaget opprettholdes og klagen oversendes Fylkesmannen.

Under behandlingen av konsesjonssøknaden i formannskapet 17. juni i år, ble rådmannens innstilling om avslag vedtatt med fem mot fire stemmer. At Kvæken ikke selv ville bosette seg på eiendommen, men leie ut til studenter, var årsaken til formannskapets avslag.

– Jeg er veldig spent. Det er behagelig hvis jeg får en kommunal godkjenning og lettere å ha pågangsmot når jeg føler jeg er velkommen, sier Kvæken fem dager før behandlingen av anken. Han kjøpte Midtskogen er behovet for mer beiteareal til ammeku/kjøttfebesetningen på om lag 400 dyr med stort og smått, som han har drevet med i over 30 år.

– Det jeg sa jeg skulle

I to ukers tid har vel 30 dyr av Kvækens Highland Cattle beitet på Midtskogen gård.

– Jeg har gjort det jeg sa jeg skulle gjøre før jeg sendte konsesjonssøknaden om beiteareal og utleie. Jeg har gjerdet inn beitet med tre strømtråder mellom rv. 25 og jernbanen og alt på nordsida av garden, både dyrket og skogen. Halvparten av det dyrkete området, mot riksvegen, er sprøytet ned for pløying i høst for å få ny avling neste år. Det har stått slik i rundt 20 år. Jeg håper å få tatt den andre delen neste år, sier Kvæken. Husene er leid ut, og Kvæken har en som fungerer som vaktmester. Selv reiser han og samboer Anita Engebretsen daglig de 10 kilometerne fra gården i Løten til Midtskogen.

Effektiv ryddesag

Det skotske høylandsfeet beiter fredelig på den nordre delen av jordet.

– De rydder lauvskog ved å bruke hornene til å dra ned kvister. Du kan kalle dem selvgående, effektiv ryddesag eller moderne robot, sier Kvæken. Han forteller at de er det eneste tamme dyreslaget som kan sette rovdyr på plass. For å forsvare seg går de i kringvern med kalvene i midten.