ELVERUM: – Vi kjøper en del av tømmerstokken som går til kartong. Det er drygt en tredjedel av treet. Toppen av treet som har så små dimensjoner at det ikke kan brukes til sagtømmer, forteller Arne Ivar Øvergård i Stora Enso. Som er et svensk-finsk konsern. Massevirket de kjøper kjøres til Karlstad hvor det lages drikkekartonger.

– Vi leverer halvparten av alt massevirket til fabrikken i Karlstad. Uten jernbaneløsningen hadde det vært veldig dårlig for skogbruksindustrien i området her, sier Øvergård. Massevirke går til papirproduksjon og til en rekke andre komposittprodukter hos blant annet mat-, kosmetikk- og betongindustrien.