• Magnus Stenseth
    FOTO: TROND LØVMO

Her har drøssevis av lokale bedrifter skrevet på en intensjonsavtale om læringplasser innenfor salg og service faget.

Dette er et viktig engasjement for å gi flere lærlinger plasser, slik at elevene kan fullføre sin utdanning, men også viktig for å motvirke dropout.

I mange av landets kommuner er det mål om at kommunen skal ha 2 lærlinger per 1000 innbygger. Det ville i Elverums tilfelle betydd 40 lærlinger i kommunen, realiteten er at vi i mange år har hatt utfordringer nok med å nå 1 lærling per 1000 innbygger.

Det er artig å se Elverum VGS sitt engasjement etter å skaffe lærlingplasser og utplasseringsplasser. Det er også viktig for kommunen vår, for å legge til rette for at ungdom får god utdanning og står sterkere i kampen om arbeidsplasser.

Elverum kommune har oppgaver innen mange forskjellige fag og er en viktig brikke også i videregående opplæring. Den ballen. Er det viktig at vi er på.

Spørsmål:

  • 1. Har Elverum kommune vært i dialog med Elverum Videregående skole angående det pågående engasjementet for lærlingplasser?
  • 2. Hvor mange lærlinger har Elverum kommune i dag, og hva er ordførers mål?
  • 3. Hva gjøres for å skape flere lærlingplasser i kommunene og hva kan vi gjøre for å bli bedre?
  • 4. Er ordfører enig i at fokuset på lærlinger i Elverum kommune har vært for dårlig og at vi burde øke intensiteten for å legge til rette for at flere får fullført sin utdanning i videregående?