Elverum: - Det er klart det gjør inntrykk, men jeg kan jo selvfølgelig ikke garantere noe, sa ordfører Erik Hanstad da han hadde mottatt underskriftslistene fra de ansatte ved de to sykehjemmene. Listene ble lagt ut i begynnelsen av mars og i løpet av seks uker har 3.371 skrevet under på protesten mot å konkurranseutsette i pleie og omsorg. Ett av navnene på listen er Ap-leder Jonas Gahr-Støre.  

- Her ser du hva elverumsingene synes om forslaget, sa Iren Forårsveen ved Jotunhaugen sykehjem til Erik Hanstad. Ordføreren kunne ikke love at Høyre ville snu i denne saken og minnet om at kommunen sto overfor enorme utfordringer for å få økonomien i balanse. Underskuddet i fjor var på 26,7 millioner kroner. Totalt må det finnes inndekning for 60 millioner. Det nye budsjettet for 2015 skal vedtas i slutten av mai.

12-15 millioner  

Det er grunn til å tro at galleriet i kommunestyret blir fylt opp av ansatte når saken avgjøres i morgen kveld. De som jobber på Lyngholtet og Jotunhaugen har åpent gått ut og sagt at de frykter for lønns- og pensjonsbetingelsene om private får overta driften.

Rapporten fra Agenda Kaupang viser at kommunen kan spare 12 - 15 millioner kroner på å konkurranseutsette de to sykehjemmene. Halvparten av innsparingene kommer fra redusert pensjon.

- Vi skulle ønske at dere kunne tatt med de ansatte på råd. Kanskje vi hadde funnet bedre løsninger, sa Kristin Kleive Halvorsen ved Lyngholtet.

iElverum vil være til stede på kommunestyret i morgen og så fort det kommer en avgjørelse, vil saken bli lagt ut på nettsidene våre.

Les også
NYHETER Flertallet i formannskapet sa i går nei til konkurranse-utsetting av sykehjem. Akkurat nå er det heller ikke flertall i kommunestyret.
Les også
NYHETER De ansatte ved Jotunhaugen og Lyngholtet frykter for arbeidsplassene sine om private skal overta sykehjemsdriften.