Vestad: Debatten om skolelekser har rast i aviser og sosiale medier etter at en foreldregruppe i Rogaland for et par uker siden startet kampanjen «Leksefri familie». Der oppfordrer de norske foreldre til å ta kontakt med sin skole for reservere seg mot at barna deres skal få hjemmearbeid.

–Det finnes ingen lov som sier at skolebarn må gjøre lekser. Lekser skaper større sosiale forskjeller. Dette vil vi informere skolene om, sier en av initiativtakerne til kampanjen, Anita Viste Eskeland til NRK. De har nå opprettet lokale nettsider i alle landets kommuner. Der ligger det et informasjonsskriv som foreldre kan sende til skolen der de gir beskjed om at familien vil være leksefrie fra høsten 2016.

Riktige lekser

Ved Vestad skole må alle barna gjøre litt lekser hver dag. Frem til i høst fikk elevene ukeplaner med innlevering av lekser én dag i uka. Dette skoleåret står det på planen hvilke lekser elevene skal gjøre fra dag til dag.

Da Thorleif Skavern tok over som rektor for ett år siden ble leksene tatt opp til ny vurdering.

– Vi tok en diskusjon i lærerkollegiet om dette. Vi spurte oss selv om ukelekser var den rette måten å gjøre det på. Vi så det var faglige forskjeller på gutter og jenter der jentene scoret høyere enn guttene på nasjonale prøver. Organiseringen av leksene kan være endel av forklaringen, sier Skavern.

Skippertak

God struktur og tydelighet er noe som fremmer læring for alle elever, og for guttene er det spesielt viktig, også når det gjelder lekser, mener Skavern.

– Hele hensikten med lekser er at det skal være repeterende læring. Temaene i leksene skal være gjennomgått på skolen. Jeg mener de minste barna på skolen ikke skal bruke mer enn 15-25 minutter hver dag på lekser. Bruker de mer tid en det sånn jevnt over, ønsker vi at foreldrene tar kontakt med skolen sånn at lærer kan tilrettelegge leksene bedre, sier han. Med ukelekser var det mange som gjorde unna alle leksene allerede første helga og hadde «leksefri» resten av uka. Da var risikoen stor for at stoffet ennå ikke var gjennomgått på skolen.

– Så har du de som gjorde et skippertak siste kvelden før innlevering. Og skulle gå på en så lang liste siste dagen er demotiverende for både elever og foreldre. Derfor valgte vi at alle får litt lekser hver dag, sier han.

– Så sånn som skolen er organisert nå mener jeg det er feil å kutte ut lekser, men det er viktig at vi har fokus på innholdet i leksene, sier han. For de minste er det spesielt lesing og matematikk som prioriteres.

– Kan barna å lese vil også de andre oppgavene oppleves som lettere, sier han.

Skole og hjem

Skavern sier lekser også er viktig for samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

– Som forelder får du et innblikk i hva som foregår ved skolen og hvis du sitter med lekser noen minutter hver dag sammen med barnet ditt så viser du samtidig at skole er viktig. Faktisk er skole viktigere enn fotball, håndball og andre fritidsaktiviteter, sier Skavern. Han mener også at barn trenger å innarbeide gode arbeidsrutiner og vaner tidlig for å foreberede de på videre skolegang og arbeidsliv.

– Det får de gjennom å gjøre litt lekser hver dag, sier han.

Les også
NYHETER Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Atle Teksum sier mener foreldre i Elverum må fremsnakke skolen mer.
Les også
NYHETER Skolesjef i Elverum, Tord Arensen støtter ikke en leksfri skole, men sier skolen ikke har sanksjonsmulighet overfor foreldre som reserverer seg.