Elverum: I en interpellasjon viser Stenseth til det store engasjementet rundt læreplasser som en del av opplæringen ved Elverum videregående skole (ELVIS). Ap-representanten viser til at «drøssevis» av lokale bedrifter skrevet på en intensjonsavtale om læreplasser innenfor salg- og service faget. Stenseth mener det er viktig for at elevene kan få fullført utdanningen sin, og hindre drop out fra videregående.

– I mange av landets kommuner er det mål om at kommunen skal ha to lærlinger per 1.000 innbyggere. Det ville i Elverums tilfelle ha betydd 40 lærlinger i kommunen. Realiteten er at vi i mange år har hatt utfordringer nok med å nå én lærling per 1.000 innbyggere, sier Magnus Stenseth.

Spørsmål

I sin interpellasjon har Magnus Stenseth fire spørsmål til ordføreren:1. Har Elverum kommune vært i dialog med Elverum Videregående skole angående det pågående engasjementet for læreplasser?2. Hvor mange lærlinger har Elverum kommune i dag, og hva er ordførerens mål?3. Hva gjøres for å skape flere lærlingplasser i kommunene og hva kan vi gjøre for å bli bedre?4. Er ordføreren enig i at fokuset på lærlinger i Elverum kommune har vært for dårlig og at vi burde øke intensiteten for å legge til rette for at flere får fullført sin utdanning i videregående?