Elverum: Konstituert rådmann, Aasmund Hagen la ikke skjul på at det skulle bli godt med sommerferie da han innledet strategikonferansen i går.

– Det har vært et særdeles krevende halvår. Jeg tror vi alle vil ha godt av litt fri nå, sa han. Strategikonferansen samler hvert år adminstrasjon og politikere til ei tankesmie rundt utfordringer og prioriteringer for de neste fire årene.

Investeringer

Mange av fremtidsvyene og prioriteringene til sektorsjefene er kjent fra før og det reviderte budsjettet for 2015 som ble vedtatt for et par uker siden, la mange føringer for hvordan budsjettene for de neste årene blir.

På strategikonferansen får rådmannen innspill fra politikerne som tas med når forslaget til nytt budsjett legges fram til høsten.

Det dystre økonomiske bakteppet tiltross, så minnet Hagen om at kommunen står foran betydelige og nødvendige investeringer fram mot 2019. Spesielt innenfor skole og pleie/omsorg.

Økonomi

Økonomisjef Stein Aas vektla også nødvendigheten av å få likviditeten tilbake.

– Det er nesten viktigere enn underskuddet på 26,7 millioner kroner, sa han. Han minnet om at eiendomsskatten utgjorde frie midler som politikerne kunne rå over og ved og at en heving til sju promille ville gi kommunen 120 millioner kroner i inntekter.

Aas viste også til tall som om at innen 2040 vil Elverum ha 340 nye eldre brukere med stort omsorgsbehov.

– Derfor vil en viktig avklaring bli hva slags omsorgsprofil vi skal ha og hva slags investeringsnivå vi skal legge oss på, sa Aas. Han sa at utgiftene med dagens struktur i PRO ville øke fra 250 til 450 millioner kroner fram mot 2040. Med PRO-sjefens forslag ville det «bare» øke til 328 millioner kroner.

– Når det gjelder skole vil det innen 2030 være behov for 16 nye skoleklasser i grunnskolen. Dette fordrer investeringer der, sa han.

– Krevende

Ordfører Erik Hanstad la ikke skjul på at dette blir det mest krevende budsjettet hittil.

– Vi har noen investeringer foran oss som vi er nødt til å ta. Og jeg legger merke til at rådmannen gjentar at det må tas strukturgrep innenfor pleie/omsorg, sa Hanstad. Når det gjelder eiendomsskatten er han ikke lenger så bombastisk.

– Vi sier at den skal holdes så lav som mulig, men vi ser også at vi ikke kan fjerne den slik situasjonen er nå, sier han.