Elverum: Mens sykefraværet i Elverum kommune i fjor i snitt var på 7,5 prosent, var sykefraværet blant ansatte i de kommunale barnehagene på hele 10,9 prosent. Mens de fleste kommunale sektorer hadde en nedgang i sykefraværet i fjor, økte det i barnehagene. Den andre sektoren med økt sykefravær er Nav, der sykefraværet i fjor var på 9,2 prosent, som er det nest høyeste sykefraværet i Elverum kommune.

Stor belastning

I Elverum kommunes årsmelding blir det høye sykefraværet i barnehagene kommentert med at «barnehagesektoren har hatt spesielt stramme rammer og belastningen på de ansatte har vært stor».

I forrige uke vedtok Elverum kommunestyre å redusere bemanningen i barnehagene, slik at voksentettheten går ned fra seks barn per ansatt til 6,5.

Politikerreaksjon

Det har fått blant andre Ap-politiker Lillian Skjærvik til å reagere. I et debattinnlegg i dagens avis uttrykker hun stor bekymring for de minste innbyggerne i kommunen.

– Jeg er veldig bekymret for hvordan budsjettvedtaket 27. mai behandler de minste barna i Elverum – de som går i barnehagene, skriver Skjærvik.

Lillian Skjærvik viser til at det allerede forut for kommunestyrevedtaket i forrige uke var gjort en nedbemanning med 2,8 årsverk. Ifølge Skjærvik hadde hennes parti i sitt budsjettforslag sørget for inndekning slik at barnehagene kunne fortsette uten redusert bemanning og uten reduserte åpningstider.

– Det er en logisk brist mellom budsjettvedtaket om økning i barnetall per årsverk i kommunale barnehager, i forhold til virkeligheten i sektoren, mener Lillian Skjærvik-

Bedring i PRO

PRO-sektoren (pleie, rehabilitering, omsorg) er ofte gjenstand for politisk debatt. Sykefraværet i sektoren gikk ned i fjor, til 8,8 prosent. Det tilskrives mye god sykefraværsoppfølging.

Sammenlignet med de andre store kommunene i Hedmark kommer Elverum som middels ut i sykefraværsstatistikken. Hamar kommune har et sykefravær på 6,9 prosent, Ringsaker 7,4 og Stange 7,8 prosent.