Sørskogbygda: Stortingsrepresentant, elverumsing og Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget var invitert til å innlede om framtidas landbruk. Så mange som 70–80 personer hadde avsatt kvelden til Aps bygdemøte, og det var like mange som det var da partiet nylig hadde et tilsvarende bymøte.

BYGDEMØNSTRING

Det store frammøtet må nok delvis tilskrives det store engasjementet som er i Østre Elverum for tiden med trussel om nedleggelser av Kirkeby skole/oppvekstsenter, Sørskogbygda skole og Sætre alders- og sykehjem. Sånn sett kom Arbeiderpartiet til sine egne i og med at de under de siste budsjettrundene har stemt for opprettholdelse av både skolene og Sætre. Det benyttet da også ordførerkandidat Ingvar Midthun anledningen til å minne om.

– I Elverum Arbeiderparti velger vi å ikke definere Sætre som en del av problemet, men som en del av løsningen. 1. mai i år børstet vi støvet av en gammel arbeiderpartiparole, nemlig «By og land, hand i hand». Denne parolen er dagsaktuell i kommunen vår, slik det politiske bildet ser ut akkurat nå. Det er helt klare signaler fra Elverum Høyre om at de kommer til å arbeide videre for nedleggelse av Sætre og skolene, hvis de vinner høstens valg, sa Midthun. Han lovte at hans parti fortsatt vil jobbe for å bevare Kirkeby og Sørskogbygda skoler.

ROSER AKTIVITET

Stortingsrepresentant Knut Storberget berømmet sørskogbygdingene for initiativ og engasjement.

– Det beste forsvaret mot nedbygging er å bygge opp, sa Storberget. Han syntes det er prisverdig at det nå er igangsatt planer for nye boligtomter. Frode Sveen ønsker å bygge ut 25 tomter i et nytt boligfelt 400 meter sørøst fra Sørskogbygda skole. Arkitektbua i Trysil har laget en idéskisse som landskapsarkitekt Per Anders Rundfloen presenterte på bygdemøtet. Tomtene vil bli på rundt to mål, og området er tenkt utviklet med vekt på miljø og energibesparing. Rundfloen opplyste at de nå vil be kommunen om å få satt i gang en privat regulering. Både grunneier og Arkitektbua mener Sørskogbygda bør være et attraktivt tilflyttingssted, både internt i Elverum, men også for tilflyttere. Det ble også nevnt mulig bosetting av nederlendere som i stadig større grad ønsker seg til steder med god plass, fred og ro.

HAR MULIGHETER

Knut Storberget mener Sørskogbygda har de beste muligheter for utvikling. De landbruksbaserte næringene er som skapt for det, mente han. Storberget minnet om at vi aldri har brukt så lite penger på mat som i dag, bare rundt 10 prosent av lønna vår. Han mener det er et alvorlig problem at så mye som 30 prosent av maten vi kjøper kastes.

– Skal kloden klare å brødfø seg i 2050, må norsk og global matproduksjon øke, sa Storberget, og minnet om at verdens kornlager bare rekker til 60–70 dager

Storberget mener skogen blir framtidas ressurs.

– Vi kan få alt ut av tømmerstokken som vi i dag får av oljen, sa Storberget, og var opptatt av at foredlingen av skogen i langt større grad må komme lokalsamfunnene til gode.

Knut Storberget kunne også opplyse bygdemøtet om at det i dag bare er 305 mjølkekyr igjen i Elverum. Siden 2002 er antall bruk halvert.

– Likevel kan landbruket vise til produktivitetsøkning. Det er ingen andre næringen som kan vise til så gode produktivitetsutvikling, sa Storberget på møtet i Sørskogbygda.