ELVERUM: – Er det noe vi vet med sikkerhet så er det at trafikkavtalene til NHO er dårligere enn i KS, sier Inger Johanne Norr. Hun fulgte formannskapsmøtet i går og mange av hennes medlemmer blir direkte berørt av en eventuell konkurranseutsetting.

Høyre argumenterte i går med at lavere pensjonsutgifter ikke trenger bety det samme som dårligere pensjon. Det er Norr tvilende til.

– Mindre penger inn, betyr som regel mindre penger ut. Det kan hende en innskuddspensjon er bra hvis du er ung, nyutdannet og i full jobb. Men sannheten er at i Elverum er det mange godt voksne som jobber innenfor pleie og omsorg. I tillegg er det et svært belastende yrke og mange orker å stå i jobben helt til de fyller 67, sier Norr.

Sykepleierne har en lovfestet pensjonsordning, så i denne saken dreier det seg om andre fagarbeidere.

– Vi har selvfølgelig tillit til at rådmannen har kvalitetssikret sine taa og de driver innenfor det som er lovlig, men utregningen om at kommunen vil spare mellom 12 og 15 millioner kroner på dette, er i beste fall et anslag, sier Norr.

Hun setter også et spørsmålstegn ved hva som skjer når gjeldende tariffavtale går ut neste år.

– Akkurat nå er det lett å si at lønn og pensjoner ikke skal røres, men hva skjer etter neste år. Det har vi ingen påvirkning på. I tillegg finnes det ingen offentlig bemanningsnorm i Norge. Det finnes ingen krav til hvor mange som skal være på jobb til enhver tid, sier Norr.