Elverum: Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad fordeler hvert år flere hundre millioner kroner på ulike bistandsorganisasjoner i Norge. Namibiaforeningen i Elverum har mottatt støtte fra Norad siden slutten av 80-tallet og det årlige bidraget har de siste årene siden vært i overkant av seks millioner kroner. Regnskapet for 2013 viser at disse pengene utgjorde nær 80 prosent av omsetningen. Nå har Norad altså varslet at de trekker støtten fra 2016. Det kan i verste fall bety slutten for Namibiaforeningen i Elverum.

Kamp om pengene

Avdelingsdirektør i Norad, Svein Bæra begrunner tilbaketrekkingen av støtten med at det er stor kamp om bistandskronene.

– I år hadde vi 400 millioner kroner til fordeling. I alt var det 64 organisasjoner som søkte. Da er vi nødt til å prioritere de som får til mest bistand for pengene. Namibiaforeningen fikk en støtte på 3,7 millioner kroner i år for å få til en forsvarlig utfasing, men vi har varslet de om at de ikke kan regne med støtte fra 2016, sier Bæra. – Hvorfor mister de støtten?

– Nambiaforeningen har gjort veldig mye bra, men det er altså andre som kan dokumentere at de får bedre resultater ut av innsatsen. I denne konkurransen når ikke Namibiaforeningen opp, sier Bæra.

– Siste er ord ikke sagt

I tillegg til å ha bygget opp flere utviklingsprosjekter i Namibia og butikkutsalget i Leiret, har foreningen samarbeid med seks norske høgskoler som sender studenter på praksisopphold eller feltarbeid til Namibia. Daglig leder Olav Osland ønsker foreløpig ikke å uttale seg så mye om denne saken. Men han stusser litt over Bæras uttalelse.

– Etter mine 20 års erfaring i bransjen er Namibiaforeningen en av de mest effektive organisasjonene jeg har vært borte i. Linjen fra hovedkontor til bruker er meget liten sammenlignet med mange av de store aktørene og hvor man får mer igjen for hver krone. – Betyr det slutten på Namibiaforeningen hvis støtten blir borte?

– Det blir bare spekulasjoner. Vi kan nok drive videre på andre måter enn i dag, sier Osland.

Svein Bæra i Norad bekrefter at de har mottatt en klage og at denne nå skal behandles.

Les også
NYHETER Varaordfører i Elverum, Arnfinn Uthus kaller det et nederlag for Elverum om Namibiaforeningen skulle bli borte.
Les også
NYHETER ordfører i Elverum Erik Hanstad mener mener begrunnelsen fra Norad bør være god om de skal trekke tilbake pengene til Namibiaforeningen.