Elverum: Klubbleder for NRK-journalistene i Hedmark, Trond Ivan Hagen sier han er beroliget etter møtet med Johnsen.

– Det ble et bra møte og vi fikk svar på mange spørsmål, sier han.

iElverum har tidligere skrevet om nedbemanningen av journalister i Elverum og at framtiden for NRK-bygget i Elverum skal utredes ettersom huset er stort og dyrt og drifte.

Sjef for distriktsdivisjonen i NRK, Grethe Gynnild-Johnsen brukte mye av møtet i Elverum til å fortelle om NRKs planer for framtiden. Hun kunne derimot ikke si noe konkret om framtiden til bygget.

Hva er behovet?

– Det vet vi ikke ennå. Nå skal vi inn i en prosess der vi skal definere hva vi har behov for. Når vi er ferdige med det, må vi se på dette huset og hva vi gjør. Men en følge av dette kan jo bli at vi må finne oss andre lokaler, sier Johnsen. NRK-huset i Elverum ble bygget på begynnelsen av 80-tallet og er senere påbygd en rekke ganger. Det er NRKs eiendomsavdeling som nå skal se på denne saken sammen med distriktsledelsen. Trolig blir det en avklaring i løpet av høsten.

– Vår kjerneoppgave er ikke å drifte eiendom, det er å speile regionen best mulig på TV, radio og nett. Det skal vi fortsette med og NRK i Elverum skal fremdeles være markant til stede i Hedmark, sier hun. Johnsen er også opptatt av å løfte regional-journalistikken inn i det nasjonale bildet.

– Det kan bety at Hedmark vil få mere spissede oppgaver i framtiden, sier hun.

Fryktet for tilbudet

– Vi har vært bekymret for dekningen av Hedmark når vi bare blir 17 stykker i Elverum, sier Hagen. Journalistene hadde mange spørsmål rundt bygget og hvordan de skulle være nok til stede i Elverum.

– Det var positivt at vi fikk forsikringer om at vi fremdeles skal ha god beredskap i Hedmark. Uansett hva som skjer med huset, er det viktig for oss og fremdeles være i Elverum. Elverum ligger sentralt til i forhold til å dekke det meste av fylket, sier Hagen.

Les også
NYHETER Distriktsredaktøren i NRK Hedmark og Oppland sier NRKs bygg i Elverum blir for stort og for dyrt etter nedbemanningen som gjøres i år.
Les også
DEBATT Vi er bekymret. Bekymret på publikums vegne for NRKs framtid i Hedmark.