Elverum: – Flertallet i styret går inn for å legge med, men det er kommet flere forslag. Et er å skaffe nye sponsorer, et annet å eventuelt slå seg sammen med en annen lignende organisasjon, et tredje forsalg er å senke ambisjonsnivået og danne en venneforening, sier styreleder i Namibiaforeningen, Sigrid Lindstad.

– Jeg tror det blir en god diskusjon på årsmøtet, og jeg er glad for den diskusjonen, sier hun.

Veldig skuffet

Årsaken til endringer eller nedleggelse kommer etter at støtten fra NORAD er falt bort for 2016.

– Dette er veldig alvorlig, og jeg er veldig skuffet over Norad, som ikke ser verdien av støtten fra Namibiaforeningen i Namibia, sier en sterkt engasjert Arnfinn Uthus, som er medlem i foreningen.

– At foreningen bli borte går jeg aldri med på, men at det blir en redusert virksomhet, sier seg selv. Foreningen skal fortsatt være synlig i Elverum, og vi vil prøve å få til noe. Samarbeidspartnerne Høgskolen i Hedmark og Elverum folkehøgskule er sterkt engasjerte, og kanskje kan vi sammen videreføre arbeidet. Det er et stort behov for engasjementet vårt i Namibia, sier Uthus.

Solidaritetsaksjon

Opptakten til Namibiaforeningen var en lokal solidaritetsaksjon i Elverum i april 1980, da om lag 7.000 personer deltok i et krav om Namibias frihet. Varer for to millioner kroner, som ble samlet inn og sendt til namibiske flyktninger i Angola, ble starten på Namibiaforeningen til.

I løpet av disse 35 årene er det blitt et sterkt bånd mellom Namibia og Elverum. Utdanning, utvikling og brubygging er nøkkelordene i Namibiaforeningens arbeid i landet i det sørlige Afrika.

I 1986 fikk foreningen Namibiahuset av Elverum kommune, og det ble opprettet fire stillinger. Bruktbutikken ble åpnet, og i samarbeid med Arbeidsformidlingen (Nav) ble det satt i gang opplæringskurs for arbeidsledig ungdom, som samtidig produserte gjenstander til flyktningleirene.

Namibiaforeningens imponerende og omfattende arbeid og støtte disse 35 årene står å lese på foreningens hjemmeside.