Elverum: Domfelte slipper å sone fire av månedene mot en prøvetid på to år. 21-åringen er straffet for tre tilfelle av heleri, tre tilfelle av forsøk på salg av narkotika, sju tilfeller av overdragelse eller oppbevaring av narkotika, ett tilfelle av medvirkning til grov oppbevaring av narkotika, medvirkning til tilvirkning av cannabisplanter og fire tilfelle av bruk av narkotika. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Han er tidligere straffedømt. Retten lot det telle i formildende retning at domfelte erkjente forholdene han var tiltalt for, og at han har gitt uttrykk for anger og at er klar for behandling av rusproblemene sine.

Av dommen går det fram at 21-åringen gjorde flere forsøk på å selge narkotika og hasj. Medikamentet Rivotril går igjen i flere av tilfellene. Sommeren og våren 2014 var han spesielt aktiv i hasjsalg. Han er også dømt for flere ganger å ha brukt hasj, amfetamin og benzodiazepiner. I fjor høst tilvirket han sammen med en annen person cannabisplanter.

Forholdene med heleri omfatter besittelse av blant annet gitarforsterker, sykkel og playstationkonsoll til tross for at han visste at sakene var stjålet.