Elverum: På grunn av nettverksproblemer fungerer ikke nettsidene til iElverum optimalt i formiddagstimene i dag. Vi jobber nå med å rette opp feilen. Problemene fører blant annet til at ikke alle saker oppdateres eller at nye saker legges ut.