• HERADSTUN: Samfunnshuset Heradstun låner ut huset gratis til barn og unge.

Heradsbygd: – Det var faktisk en ungdomsklubb på Heradstun på 80-tallet. Det var ukas høydepunkt for mange. Etter hvert ble klubben flyttet til Melåsberget Vel for så å bli borte helt, sier Yngve Kristmoen. Sammen med Anette Øien og resten av styret i samfunnshuset Heradstun ønsket de at barn og unge igjen skulle kunne ta i bruk huset.

– Ideen kom i fjor høst og vi luftet ideen med styret. Under julegrantenninga var det også mange som var positive til ideen så nå prøver vi å sparke i gang en fritidsklubb igjen, sier de.

Deler kvelden i to

Ettersom de ønsker å få med både små og litt større ønsker de å dele kvelden i to med en juniorklubb for de i 1–5 klasse fra 17.00 til 19.00 og en ungdomsklubb for de i 6–10 klasse fram til klokken 22.00.

– Heradstun stiller lokalet til disposisjon vederlagsfritt, så da er det ingen grunn til at vi ikke skal prøve dette, sier Kristmoen. I morgen kveld åpner de dørene. Da blir det informasjon og mulighet for å komme med ideer og innspill. Hvilken ukedag passer best? Hvor ofte?

– Dette håper vi å få noen avklaringer rundt i morgen, sier han.

En fritidsklubb krever naturligvis tilstedeværelse av voksne og i første omgang vil styret på Heradstun trå til.

– Men vi håper det finnes foreldre eller andre som ønsker å være med, sier Øien.

Teater og disko

Ungdommene Joachim Nordstad og Tonje Kristmoen er også med i planleggingen av den nye fritidsklubben. De håper etter hvert å kunne utvide tilbudet.

– Det hadde vært moro å kunne starte en teater- og dansegruppe etter hvert. Det er flere andre klubber som gjør, sier Tonje.

– Det handler om å få ungdommen ut og bort fra PC og telefoner for noen timer. Jeg tror en klubb i Heradsbygd vil slå godt an, sier Joachim.

Foreløpig er det ikke søkt om økonomisk støtte til den nye fritidsklubben, men i stedet henvender de seg til alle som måtte ha ting liggende som kunne passe i en fritidsklubb.

– Spill og leker, trenger vi, sier Yngve Kristmoen. Ellers blir det disko og åpen kiosk på klubben.

– Mange unge i Heradsbygd har ikke noe videre forhold til samfunnshuset sitt. De fleste som leier huset kommer utenbygds ifra. Det ønsker vi gjøre noe med, sier de.